fbpx Nefiks
Petek, 27 November 2020

ikonca f ikonca y ikonca i ikonca t

 

 

  • Domov

Zaposlovanje v nevladnih organizacijah

V Sloveniji deluje več kot 27 tisoč nevladnih organizacij, ki so dejavne praktično na vseh področjih življenja – od sociale, kulture, športa, zagovorništva, ekologije, zdravja do civilne zaščite in drugih področjih današnje družbe. Načini, kako se lahko posamezniki vključujejo v delovanje posameznih nevladnih organizacij pa so naslednji.

Beri dalje

[prejeli smo] Mladinski natečaj ob mednarodnem dnevu človekovih pravic

Društvo za Združene narode (ZN) za Slovenijo v sodelovanju s Platformo SLOGA vabi k sodelovanju na mladinskem natečaju ob mednarodnem dnevu človekovih pravic. Tema letošnjega natečaja je vključujoče izobraževanje. Prva nagrada literarnega natečaja so brezžične slušalke EarPods, fotografskega natečaja pa tablični računalnik.

Beri dalje

Making it Matter - Projekt vključevanja mladih z manj priložnostmi

V sredo, 18. novembra, smo se udeležili poročanja dognanj projekta Making it Matter. Projekt je mednarodni projekt partnerjev Hrvaške, Slovenije, Nemčije, Belgije, Danske in Irske, kateri namen je prikazati obstoječe politike in prakse spodbujanja mladih z manj priložnosti v prostovoljstvu. Pregledali so politike prostovoljstva na Evropski in nacionalni ravni, raziskavo so naredili tudi po prostovoljskih organizacijah ter z intervjuji ter anketnimi vprašalniki pridobili konkretne odgovore iz strani prostovoljcev.

Beri dalje

Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami - KOLEGICE

25. November ima letos še toliko pomembnejšo vlogo, saj se je v času epidemije znova pokazalo, da je problem nasilja nad ženskami še kako prisoten v družbi, sedaj pa je izraziteje zaprt za štiri stene domov, velikokrat brez možnosti kakršnekoli pomoči. Vsekakor je potrebno poudariti, da ko govorimo o nasilju nad ženskami ne govorimo zgolj o fizičnem nasilju, temveč tudi o verbalnem in psihičnem nasilju, katerega učinki so velikokrat spregledani, saj niso vidni na prvi pogled.

Beri dalje

Kako COVID-19 vpliva na zaposlovanje mladih

Brezposelnost mladih je pereča problematika, ki jo je kriza koronavirusa le še poslabšala. Pandemija covida-19 bi lahko pripeljala do "lockdown generation'' ali ''generacije karantene", saj kriza močno vpliva na možnosti zaposlovanja mladih.

Beri dalje