Nefiks
Sreda, 23 Januar 2019
Test1

BREZPLAČNA
USPOSABLJANJA

Test1

POJDI Z NAMI V TUJINO

kolegice-500px-new2

ZAPOSLOVANJE MLADIH ŽENSK

podjetni-petki-500px-new2

ZA DIJAKE

priznanje-2014-500px-new

SODELUJ Z NAMI

KARIERNO MENTORSTVO

BREZPLAČNO UČENJE JEZIKOV

  • Pridruzi se ekipi Nefiks
  • Talentiran banner Informativa 2019
  • Talentiran banner KARIERNI DAN 2019

MOL štipendije

Mestna občina Ljubljana razpisuje 60 štipendij za nadarjene dijake in študente za šolsko oziroma študijsko leto 2012/2013. Na razpis se lahko prijavijo dijaki od vključno drugega letnika srednješolskega izobraževanja, študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Sloveniji od vključno drugega letnika, študenti podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Sloveniji in študenti, ki študirajo v tujini (kandidati za podiplomski študij in za študij v tujini se lahko prijavijo že v prvem letniku), če izpolnjujejo pogoje zapisane v besedilu razpisa za štipendije MOL 2012/2013.

Beri dalje

Europass newsletter

Europass je začel z izdajanjem spletnega časopisa. Prva številka je namenjena temi “Europass kot vmesnik med trgom izobraževanja in trgom dela”. V njem so vključeni prispevki, dejstva, informacije in osebne izkušnje, povezane z izkušnjami Europassovih uporabnikov in deležnikov.

Europass je spletni portal, ki evropskim državljanom omogoča dostop do petih različnih dokumentov, uporabnih za predstavljanje svojih strokovnih in akademskih spretnosti na jasen in strukturiran način.

Beri dalje

Vprašalnik o socialni vključenosti

Mladinski svet Slovenije je po navodilih Evropskega odbora za strukturiran dialog pripravil kratek spletni vprašalnik za mlade na temo “participacija mladih in socialna vključenost”. Vsakega mladega med 15 in 29 letom starosti prosijo, da izpolni anketo najkasneje do 5. avgusta 2012.

Na podlagi odgovorov mladih bodo pripravili povzetek mnenj mladih iz Slovenije, ki bo služil za poročanje na EU ravni na mladinski konferenci v Cipru (september 2012). Tako bodo skupaj s tvojo pomočjo dosegli, da bodo slovenska mnenja in izkušnje slišali tudi evropski predstavniki.

Beri dalje

Priložnost za službo

Zavod K6/4 razpisuje delovno mesto managerja projekta Kiberpipa. Delovno mesto obsega: upravljanje človeških, materialnih in finančnih virov; sodelovanje pri načrtovanju izvedbe programa; koordinacija izvedbe programa; pridobivanje nepovratnih sredstev; priprava razvojnih projektov.

Beri dalje

Sodelovanje na področju mladinske politike v JV Evropi

Zavod MOVIT razpisuje 3 mesta za sodelovanje na simpoziju Sodelovanje na področju mladinske politike v JV Evropi: priznavanje neformalnega ucenja in mladinskega dela, ki bo potekal od 1. do 3. oktobra 2012 v Tirani, Albanija. Simpozij je odprt za 80 udeležencev predvsem iz držav Jugovzhodne Evrope, vendar tudi iz drugih evropskih držav ter Vzhodne Evrope in Kavkaza, ki imajo ustrezne izkušnje na področju in ki so motivirani za pridobivanje dodatnih znanj.

Beri dalje