fbpx
Trening Employment through inclusion - inclusion through employment, Hrvaška

| Mednarodni projekti

V začetku novembra je hrvaška organizacija Udruga Ostvarenje pripravila devetdnevni trening, ki se je osredotočal na temo zaposlovanja mladih. Organizatorji so se za pripravo projekta odločili, ker so ugotovili, da mladim, predvsem mladim z manj priložnostmi, pogosto primanjkuje potrebnih kompetenc in izkušenj, ki bi jim pomagale pri vstopu na trg dela. Mladi znanje in izkušnje pridobivajo tudi v neformalnem izobraževanju, zabeležijo in predstavijo pa jih lahko s pomočjo različnih orodij.

 

split1

Glede na to, da veliko znanja in izkušenj mladi pridobijo v aktivnostih mladinskega dela, so organizatorji treninga želeli opolnomočiti mladinske delavce, da bi znali pomagati mladim pri zaposlovanju in vključevanju v družbo. Trening je potekal v Splitu, udeležili pa smo se ga udeleženci s Hrvaške, Slovenije, Makedonije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Albanije, Črne gore, Italije, Estonije, Cipra in Turčije iz organizacij, ki se na različne načine ukvarjajo z zaposlovanjem mladih. S pomočjo raznolikih metod dela smo se udeleženci spoznavali s tematiko (ne)zaposlenosti mladih in z vključevanjem mladih z manj priložnostmi.

Prva dva dneva sta bila namenjena medsebojnemu spoznavanju ter učenju prepoznavanja evropskega okvira osmih ključnih kompetenc: komunikacija v maternem in tujem jeziku, matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje učenja, družbene in državljanske kompetence, kulturna zavest in izražanje ter samoiniciativnost in podjetnost. Drugi dan smo si ogledali zanimiv posnetek o predstavitvi Youthpass-a, ter na ta način podrobneje spoznali njegovo uporabo.

Youthpass je certifikat, ki je podoben Nefiks knjižici, saj vanj zapisujemo neformalno pridobljeno znanje in kompetence, ki smo jih razvili na posamezni mednarodni aktivnosti v programu Erasmus+. Tretji dan smo v manjših skupinah razpravljali o pomenu različnih pojmov, kot so integracija, vključevanje, izolacija, diskriminacija ipd. Pomembna lekcija tega dne: Ko pripravljamo projekte, je pomembno, da razmislimo ali delamo projekte ZA naše udeležence ali Z njimi. V popoldanskem delu smo spoznavali stanje (ne)zaposlenosti in programov, ki pomagajo pri zaposlovanju mladih v posameznih državah iz katerih smo prihajali udeleženci.
Naslednji dan smo spoznavali različne institucije EU, ki podpirajo projekte kot je bil naš trening ter druge mednarodne aktivnosti. Istega dne smo dobili tudi priložnost za izražanje našega mnenja o mladinskem delu. Svoje mnenje smo izrazili s pomočjo metode razporejanja po prostoru s katero smo izrazili naše (ne)strinjanje glede danih trditev, tako da smo se postavili na stran »se strinjam« ali drugo stran »se ne strinjam«, svojo odločitev pa tudi utemeljili. Dan smo zaključili z reševanjem zanimivega vprašalnika, ki nam je pokazal, kateri učni stil je za nas najbolj značilen. Namen te naloge je bil spodbuditi udeležencev k zavedanju, da imajo člani skupine različne učne stile in da moramo biti pozorni na to, da svoje aktivnosti prilagodimo tako, da se bodo vsi udeleženci kar največ naučili.
Sobota je bila namenjena pripravi kratke ankete. V skupinah smo sestavili kratek vprašalnik, ter intervjuvali naključno izbrane mlade, ki smo jih srečali v središču mesta. Vsaka skupina je izbrala drugo temo, vse pa so se vrtele okoli dela z mladimi, zaposlovanja in podjetništva. Popoldne smo imeli prosto za ogled mesta ali počitek. Naslednji dan smo nadaljevali z novo temo in sicer z načrtovanjem in izvajanjem projektov. Ker je pri tem pomembno, da razumemo potrebe naših udeležencev, smo se v popoldanskem času postavili v kožo mladih z manj priložnostmi in razmišljali o tem kaj potrebujemo. Naslednji dan, že polni novega znanja ter že malce utrujeni, smo skozi ogled posnetka premišljevali o tem, ali smo orientirani pretežno na preteklost ali prihodnost. Popoldne je bil čas za nadaljevanje učenja o načrtovanju projektov, naučeno pa smo uporabili že naslednji dan, ko smo začeli z oblikovanjem konkretnega projekta. Pri snovanju so nam bila v pomoč vprašanja s ključnimi elementi projekta, kot je zastavljanje namena in ciljev, opis projekta, želeni rezultati za naše udeležence in razdelitev konkretnih nalog med člane skupine.
Zvečer smo imeli poslovilno zabavo na kateri smo prejeli tudi potrdila Youthpass. Ker je nekaj udeležencev odpotovalo že pred sončnim vzhodom, smo se z njimi poslovili še isto noč, si zaželeli srečno pot in si obljubili, da se zopet vidimo.

split3Na treningu smo poglobili svoje znanje o zaposlovanju mladih in predvsem vključevanju mladih z manj priložnostmi v svoje aktivnosti. Spoznali smo nove energizerje, ki so za vse, ki izvajamo različne delavnice in treninge vedno dobrodošli, razširili pa smo tudi svoje znanje o projektih Evropske unije. Trening je ponujal odlično priložnost za širjenje socialne mreže in pripravljanje novih skupnih projektov. Z novim znanjem o pripravi mednarodnih projektov pa si bomo lahko pomagali tudi pri načrtovanju lokalnih projektov, saj smo s pomočjo izvedene ankete in različnih aktivnosti izvedeli še več o potrebah in željah mladih. Naučili pa smo se tudi pomembne lekcije: Shut up and listen! Utihni in poslušaj. Prisluhnimo mladim, vključujmo jih v načrtovanje in izvajanje naših aktivnosti in se z njimi veselimo novih uspehov.

Za vas spisali Brigita Škvarča in Meta Brečič.


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

Pisarna: PON-PET → 10:00-13:00
Telefon: PON-PET → 9:00-16:00