fbpx
default_mobilelogo
 • NKD 2021 zakljucni dogodek Talentiran banner KARIERNI DAN 2021
 • 2021 posvet mc krepitev kompetenc t.si banner
 • dekleta ne izdelujejo le piškotov copy NAGRADA popravljeno
 • 2020 april druzabne igre banner
 • P EU banner2 720x180
 • aktualnoaktualno 720px 2
 • sticisce banner
 • banner pridruzi se ekipi
 • Anita Boljte popravljeno
 • Romina Godnič Grošelj popravljeno
 • Tadeja Ozebek
 • Sabina Ivanov
 • Kristy Turk
 • Teja Simcic
 • Urska Bencina
 • Lucija Jezersek
 • Klara Zavrl
 • Adriana Lorenzutti
 • Sara Marn
 • Anja Jakse
 • Taja Kaker
 • NKR Banner 240x240

Nefiks je vodilni sistem beleženja neformalno pridobljenega znanja v Sloveniji, ki mladim omogoča, da na enem mestu sistematično zberejo vse neformalno pridobljene in s strani organizacij potrjene kompetence. Indeks je nastal po skandinavskem modelu in je bil na podlagi analize in izkušenj snovalcev prilagojen in implementiran v slovenski mladinski prostor. Na nacionalni ravni še vedno ni primerljivega orodja, ki bi lahko tako celostno in ob enem parcialno predstavil vse neformalno pridobljeno znanje posameznika.

Ideja Nefiksa, kot orodja za beleženje (in posledično priznavanje) neformalno pridobljenega znanja nastala kot partnerski projekt mladinske organizacije Društva mladinski ceh in Urada RS za mladino, zdaj pa deluje pod okriljem Zavoda Nefiks.

Ideja je zrasla iz zavesti, da:
- se mladi učijo v različnih življenjskih situacijah,
- pri tem pridobivajo dragocene življenjske izkušnje (kompetence),
- ki so fleksibilno prenosljive (v zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, priznavanje izkušenj …).

Zato je to znanje (kompetence) nujno:
- zabeležiti, na način, ki bo primeren tako za potrebe nadaljnjega izobraževanja, kakor tudi za potrebe zaposlovanja.

enefiks-sidebarTako se je vzpostavil sistem, ki:
- sistematično, smiselno in natančno beleži in zapisuje kompetence mladega posameznika na enem mestu – omogoča tudi izpis Europass življenjepisa;
- sledi trendom na ravni EU (Europass, Youthpass) in doma (pravilniki za priznavanje neformalno pridobljenega znanja na fakultetah);
- je spoštovan in cenjen tako doma (priporočilo kot možno orodje za priznavanje neformalno pridobljenega znanja mu je dala Univerza v Ljubljani), kakor tudi v tujini (flamski sistem Oskar za priznavanje neformalnega znanja je zasnovan na izsledkih Nefiksa);
- in se v skladu z najnovejšimi teoretičnimi spoznanji in potrebami na trgu dela in v izobraževanju smiselno nadgrajuje.

Oglejte si primer izpisa iz e-Nefiksa.

e nefiks

Z vidika posameznika pa:
- je enostaven za uporabo, elektronska verzija pa je brezplačno dostopna vsem;
- mladega človeka motivira k učenju, udejstvovanju in razvoju vedno novih kompetenc;
- mlademu človeku omogoča celovit pregled nad lastnimi kompetencami, ter posledično načrtovanje kariere – učno poklicne karierne orientacije, osebnostne rasti;
- predstavlja orodje, ki mlademu človeku pomaga opisati in samo oceniti vrednost svojega znanja.

Indeks je smiselno razdeljen na šest tematskih področij:
- Pridobivanje znanj z aktivnim državljanstvom in odgovornim delom na projektih
- Pridobivanje znanj z delom (delo preko študentskih servisov)
- Pridobivanje znanj v organiziranih oblikah izobraževanja (tečaji in seminarji)
- Pridobivanje znanj na taborih in s prostovoljnim delom
- Pridobivanje izkušenj v tujini
- Ostali načini pridobivanje znanj Tematska področja so obširna in prilagojena slovenskemu mladinskemu prostoru in udejstvovanju v njem in sicer tako, da smiselno pokrijejo vsa področja udejstvovanja mladih; tako pri delu, kakor tudi pri prostem času in učenju. Posameznik tako lahko vanj smiselno zabeleži prav vse kompetence, ki jih ima ter jih predstavi tudi drugim.
Obstaja v dveh različnih verzijah:
- knjižica (indeks) Nefiks
- e- Nefiks, ki je brezplačno dostopen vsem uporabnikom na podpornem portalu www.nefiks.si, vanj pa je vključeno že preko 16.000 uporabnikov.

Ko neko aktivnost zapišemo, nam jo potrdi izvajalec izobraževanja ali pa delodajalec. V knjižici je to potrjeno z žigom in podpisom, medtem ko je v e obliki to elektronska potrditev, na kateri se izpiše uradni mail kontaktne osebe in IP računalnika, s katerega je vpis potrjen.
Pri vpisovanju aktivnosti je zlasti pomembno, da se potrudimo in ustrezno opišemo pridobljene kompetence, saj je le to tisto, kar delodajalce najbolj zanima. Ne zanima jih toliko, kaj je posameznik delal - čeravno je tudi to lahko zanimivo, ampak, kaj od tega nekdo potem zares zna!

V elektronsko verzijo Nefiksa vpisuje posameznik ali pa organizacija. Oba se morata najprej registrirati na spletni strani www.nefiks.si. Ko so izpolnjeni splošni podatki, je potrebno izbrati eno izmed šestih kategorij vpisovanja in izpolniti obrazec. Posameznik pošlje v potrditev delodajalcu ali izvajalcu aktivnosti, medtem ko organizacija, ki je aktivnost vpisala sama, vnese elektronske naslove vseh, ki jim je aktivnost vpisala, ti pa morajo vpis sprejeti. Uporabnikom je možno vpisati aktivnost, tudi če ti še niso vpisani v e-Nefiks.

Kontakt

 • nefiks@nefiks.si
 • 040 698 915
 • DŠ: 90510615

Pisarna:
Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana

Uradne ure pisarne:
TOREK od 10. do 13. ure in od 15. do 17. ure
ČETRTEK od 9. do 13. ure in od 15. do 17. ure

O nas

Pridruži se Nefiksu!

Delujemo po principu mladi za mlade in tudi tebe vabimo, da se pridružiš ekipi #mladihinkompetentnih.

Pridruzi se ekipi

 

Izpostavljeno ...

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju - Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
MladinskoDelo logotipa

Javni interes

Imamo status organizacije v javnem interesu pri Uradu RS za mladino. Podpira nas tudi Urad za mladino Mestne občine Ljubljana, ki sofinancira projekt KolegiceKarierni labirint, MC Vič in Mrežo KROJ.

URSM logo spletna stran

Koristne povezave

Naš ustanovitelj je društvo Mladinski ceh.
Naš glavni financer URSM.
Smo konzorcijski partner mreže MINVOS.

Oglejte si še: