Nefiks
Nedelja, 24 Junij 2018

Uspešno izveden Karierni kavč

V prvem tednu marca se je uspešno izvedel projekt Karierni kavč. Preverite kako je vse skupaj potekalo ...


Projekt, ki sva si ga zamislili udeleženki Nefiksovih Zaposlitvenih rešitev, Jona in Jerneja je vseboval tri webinarje (spletne seminarje). V sodelovanju z headhunting agencijo Competo smo se spustili v vprašanja, ki danes mučijo mlade, ko se prvič znajdejo na trgu dela. Sami webinarji so se vsak dan izvajali v živo in v videu ter v chatu, ki je webinar spremljal smo se trudili odgovoriti na čim več vprašanj, ki so se vam porajala ob temah webinarjev; Znajdi se na trgu dela, Psihometrična testiranja in Kdo je headhunter.

Competo 1 opt


Vsi, ki ste same webinarje zamudili, pa bi še vedno radi pridobili podeljene informacije ste lepo vabljeni, da si posnetke ogledate na spletni strani kariernega kavča (http://ljnov01.zaposlitvene-resitve.si/), kjer boste našli zbrane tudi vsa vprašanja in odgovore, ki ste nam jih zastavili med samim dogodkom.

Za uspešno izvedbo projekta se zahvaljujeva ekipi zavoda Nefiks, ki nama je omogočil znanje, da sva se projekta sploh lotili, posebno omembo pa si zasluži Jan Magdič za tehnično podporo. Prav tako se zahvaljujeva vsem v agenciji Competo, posebej pa je potrebno pohvaliti izvajalke: Petro Novak, Nino Ivančič in Klaro Zavrl, ki so prispevale vsebino in simpatične nastope.


Hvala tudi vsem udeležencem webinarjev za sodelovanje in vprašanja, upava, da ste bili z ogledom,  pridobljenimi informacijami in odgovori zadovoljni.

webinarji Karierni kavc banner

***
spletni portal Talentiran.si in Facebook stran: Služba me ne išče.

***
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostna naložba: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«; specifični cilj: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«

NZR logo