Nefiks
Nedelja, 24 Junij 2018

Ad futura štipendije

Zunaj je razpis štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2017, ki ga Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavil konec decembra 2016. Prijave zbirajo do 19. 04. 2017.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je konec decembra 2016 objavil javni razpis štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2017 (220. javni razpis). Štipendije so namenjene študentom na dodiplomskem oziroma enovitem magistrskem študiju (predmet razpisa pod točko A) in študentom na podiplomskem študiju 2. oziroma 3. stopnje (predmet razpisa pod točko B). Skupna višina razpisanih sredstev za vsa leta štipendiranja je v primerjavi z lanskoletnim razpisom višja.

ad futura


Posamezni vlagatelji lahko zaprosijo za štipendijo za šolnino do največ 15.000 evrov in štipendijo za življenjske stroške do največ 12.000 evrov za posamezno študijsko leto.


ROK ZA PRIJAVO: 19. 4. 2017.

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani sklada.


Tudi v letošnjem letu so organizirane delavnice za kandidate, ki se nameravajo prijaviti na 220. javni razpis štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2017. Razpisni termini delavnic za prijavo:
• sreda, 29. 3. 2017, ob 15.00 uri
• četrtek, 6. 4. 2017, ob 14.00 uri.

Prijave kandidatov za udeležbo na delavnici sprejemamo na elektronski naslov ad-futura@sklad-kadri.si.
Pri prijavi naj kandidati navedejo izbrani datum delavnice. Število mest je omejeno.