Nefiks
Sobota, 15 December 2018

Delo s prostovoljci in prostovoljkami

Socialna zbornica Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti organizira seminar Delo s prostovoljci in prosotovoljkami. Seminar bo organiziram za strokovne delavce/ke in strokovne sodelavce/ke, na katerem bodo pridobili nova znanja o delu s prostovoljci in prostovoljkami, s poudarkom na izobraževanju in usposabljanju za delo v njihovih organizacijah, pomembnosti, promociji in širjenju prostovoljenja dela. Seminar traja 6 ur in je ovrednoten z 0,5 točke.

Kdaj: 26. 5. 2017

Kje: Central hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

Potek seminarja z vsebino

Čas izvedbe

Izvajalci

Vsebina

8.30 – 9.00

  Registracija udeležencev

9.00 – 9.10

Predstavnik Socialne zbornice Slovenije in Direktorata za socialne zadeve MDDSZ

Uvodni pozdrav

9.10 – 9.20

Marjeta Ferlan Istinič, MDDSZ

Pregled vloge prostovoljstva v okviru socialnega varstva

9.20 – 10.05

Erika Lenčič Stojanovič, Vodja službe za nevladne organizacije MJU

Predstavitev Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva

10.05 – 10.15

Film o prostovoljstvu

 
10.15 – 11.00

Dr. Anica Mikuš Kos

Prostovoljstvo v Sloveniji

11.00 – 11.15

ODMOR

 
11.15 – 12.00

Tereza Novak, Slovenska filantropija

Predstavitev dobre prakse

12.00 – 12.45

Tjaša Arko, Slovenska filantropija

Mentorstvo in spremljanje dela prostovoljk in prostovoljcev

12.45 – 13.45

ODMOR

 
13.45 – 14.00

Film o prostovoljstvu

 
14.00 – 14.45

Anka Ostrman, Zveza društev upokojencev Slovenije

Predstavitev dobre prakse

14.45 – 15.00

  Skupni zaključki glede prostovoljnega dela v programih

    Izpolnjevanje vprašalnikov in razdelitev potrdil

Udeležba na seminarju je brezplačna!

ROK PRIJAVE: prijave za seminar pošljete po pošti, faksu ali e-pošti najkasneje do torka 23. 5. 2017. Prav tako nam do navedenega datuma sporočite vašo odločitev o morebitni odpovedi udeležbe.

KONTAKTNA OSEBA: mag. Urška Borišek Grošelj, telefon 01 292 73 14, e-pošta: urska.borisek@szslo.si