fbpx
Karierni zmenki v naravi? Zakaj pa ne!

| Nefiks zaposlitvene rešitve

Znojenje in hitro bitje srca sta pogosta spremljevalca zaposlitvenih razgovorov. A ko se enačbi doda še hoja navkreber pri 28°C, je rezultat pravi izziv. Tega so si v družbi agencije za kadrovsko svetovanje Adecco kar sami »zakuhali« mladi aktivni iskalci zaposlitve Zavoda Nefiks, ki so se zadnji majski dan podali v iskanje kariere na Rožnik.
V sklopu Nefiksovega projekta pridobivanja zaposlitvenih kompetenc si je skupina iskalcev zaposlitve zadala cilj sodelovanja z Adeccom. Potrebo po proaktivnosti mladih pozdravlja tudi sodelujoča Adeccova kadrovska svetovalka, Asta Otavnik: »Trenutno je na trgu dela drugačna situacija kot je bila pred leti, predvsem mora biti posameznik veliko bolj aktiven, samoiniciativen in mora na drugačne načine iskati možnosti, kako bi se predstavil delodajalcem. Prijava na zaposlitvene oglase seveda ni dovolj, zato se trudimo nove iskalce zaposlitve naučiti, da se predstavijo bodočim podjetjem na nekoliko bolj inovativen način, da izstopajo, da so drugačni, edinstveni. Tudi sicer mlade motivirajo druge stvari in drugim stvarem dajejo večji poudarek - mladi si želijo preko različnih izkušenj nabirati delovne izkušnje in kompetence, torej je trend menjave zaposlitve bolj prisoten in se morajo temu prilagoditi tudi delodajalci.«

NA ROŽNIK PO KARIERO

Tekom izobraževanja so mladi iskalci svojo idejo o aktivnih kariernih razgovorih razvili v dejanski projekt. Z Adeccom so navezali stike prek izdelave uradnega povabila k sodelovanju, z njimi sestankovali, pripravili okviren program, postavili lastno spletno stran, odprli prijave za zunanje mlade iskalce in odštevali dneve do hitrih kariernih zmenkov v naravi.
Ducat mladih, med katerimi je bilo tudi nekaj zunanjih članov, so pred Adeccovo poslovalnico v centru Ljubljane sprejeli trije izmed njihovih kariernih svetovalcev.

NZR karierni zmenki v naravi 13

(Ekipa Adeccovih kadrovskih svetovalcev)

NZR karierni zmenki v naravi 14(Prvo spoznavanje mladih iskalcev s svetovalci)

 NZR karierni zmenki v naravi 15

(V pričakovanju pričetka dogodka - Adeccovi svetovalci in mladi iskalci)


Ti so pred zmenki v vpogled dobili življenjepise udeležencev, ki niso vsebovali osebnih podatkov. Vsak udeleženec je imel med potjo s svetovalcem na voljo pet minut za samopredstavitev in odgovore na svetovalčeva vprašanja. Po preteklem času je svetovalec iskalcu podal mnenje o predstavitvi in nasvete za v bodoče. Nefiksova udeleženka Barbara meni, da je med mladimi povpraševanje po tovrstnih dogodkih. »Mladi imamo nekako malo drugačen način razmišljanja. Radi imamo novosti in izstopamo in želimo si, da bi si nas kadroviki zapomnili.«

NZR karierni zmenki v naravi 16

(Karierni zmenki v teku)

Ob prihodu na vrh so svetovalci zbrali vtise, na podlagi katerih so poskušali prej prejete CV-je brez osebnih podatkov pripisati posameznim iskalcem. Z vsakim so osebno podelili mnenje o njegovem pripravljenem življenjepisu, pri čemer so udeleženci dobili ključne informacije o prednostih in pomanjkljivostih svoje predstavitve, ter priporočila za izboljšave. Za Otavnikovo je bil tovrsten karierni dogodek mladih iskalcev zaposlitve »zelo dobrodošel, saj se je Adecco lahko tudi na malce drugačen način povezal z mladimi, in združili smo prijetno s koristnim. Predvsem smo vadili, kako se najbolje predstaviti delodajalcem na razgovoru, in predlagali najboljše trende pri pisanju življenjepisa.« Z dostopnostjo, energičnostjo in sproščenostjo kariernih svetovalcev so mladi pridobili povsem novo izkušnjo razgovora, saj so praviloma profesionalno in resnobno situacijo zamenjali z neobremenjujočim pogovorom o karieri v dvoje. Na ta način so se udeleženci lahko znebili strahu prvega vtisa in spontano pokazali svoje prednosti. Tudi udeleženka Klara svež pristop k razgovoru ocenjuje kot pozitiven: »Kar se tiče samega razgovora, se mi zdi da je bilo res dobro, ker je bilo sproščeno, tikali smo se, pa dobila sem povratne informacije o tem, kakšna je moja predstavitev na razgovoru.«

NZR karierni zmenki v naravi 17

(Skupinsko veselje po uspešnih razgovorih)

POVEZOVANJE Z DELODAJALCI
V sklopu navezovanja stikov, pridobitve novih spretnosti in organiziranja dogodka z delodajalci, je rekreacijsko začinjen projekt izvedla tudi druga ljubljanska skupina iskalcev zaposlitve. Usmerili so se na aktualno področje zdravja na delovnem mestu in se glede na izobrazbeno-zaposlitvene interese povezali z ljubljanskim podjetjem Aquarius, osredotočenim na izdelovanje okoljskih poročil, ter na iskanje rešitev za varstvo okolja pri prostorskem načrtovanju, posegih v okolje in industrijskem onesnaževanju.
Ekipa iskalcev je z namenom prikaza preprostosti usklajevanja rekreacije in delovnega časa zasnovala projekt »Zdrav delovnik«. V sklopu tega so po vnaprejšnjih dogovorih, sestankih in pripravah 2. junija zaposlene povabili na podjetju bližnji hrib Toško čelo, na vrhu pa so jih pogostili z zdravo domačo malico.

NZR karierni zmenki v naravi 18

(Zemljevid poti: Aquarius d.o.o. - Toško čelo)

Po štartu iz ljubljanskega Pržana so pohodniki skozi gozdno pot dodobra izkoristili prednosti poznavanja narave.

NZR karierni zmenki v naravi 19

(Pričetek pohoda)

NZR karierni zmenki v naravi 20

(Gobarjenje)

NZR karierni zmenki v naravi 21

(Žabje spremstvo)

NZR karierni zmenki v naravi 22

(Kačje srečanje)

NZR karierni zmenki v naravi 23

(Izobilje borovnic)

V času pohoda so imeli udeleženci unikatno priložnost osebnega navezovanja neformalnega stika z zaposlenimi, spoznavanja njihovih delovnih projektov, realnega stanja v stroki in pridobivanja informacij o načinih zaposlovanja v njihovi ekipi. Mladi iskalec zaposlitve Jan pravi, da je »težko dobiti oseben stik z delodajalci, na tem dogodku pa sem se med vzponom povsem sproščeno pogovarjal z direktorjem Aquariusa o stroki in drugih interesih.« Navkljub manjšemu delovnemu timu je podjetje izkazalo veliko zanimanje za specifično izobražene in usposobljene iskalce, ki so na tem področju dela vedno iskan kader.

NZR karierni zmenki v naravi 24

(Uživanje darov narave)

NZR karierni zmenki v naravi 25

(Vrh Toškega čela)

NZR karierni zmenki v naravi 26

(Domača zdrava malica)

NZR karierni zmenki v naravi 27

(Doma sušeno sadje izpod rok iskalca zaposlitve)

ISKANJE ZAPOSLITVE NA DRUŽABEN NAČIN
Prva zaposlitev je življenjska prelomnica, zato je proces iskanja ustreznega dela še kako pomemben. Da na zapleteni poti do želene zaposlitve mladi niso sami, poskrbijo v Zavodu Nefiks.

NZR karierni zmenki v naravi 1

(Skupina zaposlenih na Zavodu Nefiks)


V sklopu Nefiksovega projekta brezplačnih zaposlitvenih rešitev so mladi iskalci do vključno 29. leta deležni dolgotrajnejše karierne obravnave prek predavanj in delavnic za razvijanje lastnih kompetenc. Projekt pridobivanja zaposlitvenih kompetenc, izvajan s sredstvi Evropske Unije, je na vsake tri mesece odprt novim iskalcem zaposlitve. V času obdobja treh mesecev so udeleženci vključeni v »Nefiksove petke«, hkrati pa za obdobje enega leta v primeru brezposelnosti lahko še naprej obiskujejo nove delavnice pridobivanja kompetenc. Ljubljanska udeleženka Tina se je v Nefiksov program izobraževanj vključila, ker je želela biti aktivna: »Obdobje iskanja službe si nisem predstavljala le kot pisanje prošenj, ampak možnost za nabiranje novih izkušenj. V času projekta sem imela obveznost, dodatno sem se izobraževala in sklepala nova poznanstva. Posledično pa sem bila bolj aktivna tudi izven skupine in se udeleževala raznih izobraževanj in dogodkov.«

NZR karierni zmenki v naravi 2

(Skupina mladih iskalcev zaposlitve med predavanjem)

NEFIKS PETKE
V roku treh mesecev dvakrat tedensko po štiri ure mladi intenzivno pridobivajo strokovna znanja, po manjših skupinah petih članov pa v sodelovanju z zanimivimi delodajalci izvedejo projekte na tematiko družbene koristi, varovanja zdravja na delovnem mestu ali pa vzpostavljanja novih tržnih uspehov za nevladne organizacije. Pridobljena znanja se ves čas izobraževanja beležijo v posameznikovem profilu kompetenc v sistemu e-Nefiks, ki je nato dostopen tudi delodajalcem.

NZR karierni zmenki v naravi 3

(Osebno znamčenje)

Z NEFIKSOM DO NOVIH PRILOŽNOSTI NA TRGU DELA
Dandanašnji iskalci zaposlitve si vse bolj želijo službe, ki bi presegala toge okvirje, praktično bi mejila na konjiček. Želijo si nečesa, kar počnejo z veseljem, zanosom, delo ob katerem rastejo in se izboljšujejo kot posamezniki. Ravno poznavanje osebnostnih lastnosti, želja in realnih sposobnosti je za mlade v kombinaciji s pridobivanjem aktualnih informacij o delovanju zaposlitvenega trga odlično izhodišče za pridobitev želenega dela.
Zato si mladi iskalci zaposlitve na začetku Nefiksovega programa zaposlitvenih rešitev zastavijo trenutne in prihodnje karierne cilje, s čimer so soočeni z razmišljanjem o lastnih zmožnostih, željah, morebitnih drugih kariernih usmeritvah in dolgoročnih kariernih stremljenjih. Iskalka Barbara pravi, da so Nefiks zaposlitvene rešitve »super oblika mreženja med mladimi in ponujajo možnost spoznavanja potencialnih delodajalcev. Na različnih delavnicah smo osvojili nova znanja (npr. postavitev spletne strani). Skozi projektno delo pa smo pridobili tudi nove kompetence delovanja v timu in organiziranja.«

NZR karierni zmenki v naravi 4

(Razmišljanje o osebnih lastnostih)

NZR karierni zmenki v naravi 5

(Prepoznavanje lastnih šibkosti)

NZR karierni zmenki v naravi 6

(Brainstorming o lastnih interesih, vrednotah in željah)

NZR karierni zmenki v naravi 7

(Razmislek o vidiku drugih)

V sklopu predavanj in delavnic se učijo izpiliti svoj življenjepis, sestaviti zaposlitvi ustrezno motivacijsko pismo, izdelati lastno vizitko, pretehtati koristi in pasti spletne prisotnosti, ustvariti dodelan LinkedIn profil, pridobiti osnovna fotografska znanja in obdelovati fotografije v Photoshopu, postaviti lastno spletno stran v WordPressu in spoznati najuporabnejše trike Excela.

NZR karierni zmenki v naravi 8

(Delavnica spletne prisotnosti)

NZR karierni zmenki v naravi 9

(Postavljanje spletne strani v WordPressu)

NZR karierni zmenki v naravi 10

(Delavnica fotografije)

NZR karierni zmenki v naravi 11

(Delavnica obdelave fotografije v Photoshopu)

Poleg tega se učijo osebnega znamčenja, s katerim vsak posameznik izostri svoje prednosti in koristi za delodajalca, ter z njimi izstopa na trgu dela. Udeleženci spoznajo tudi osnove poslovnega bontona, ki ga sproti aplicirajo na razgovorih in poslovnih sestankih. Tekom projekta gostijo tudi različne potencialne delodajalce, prek katerih spoznajo nova področja zanimanja, hkrati pa se jim ponudi redka priložnost osebne oddaje življenjepisa delodajalcu.

NZR karierni zmenki v naravi 12

(Obisk potencialnega delodajalca, mag. Boštjana Požarja, direktorja Regionalne razvojne agencije Zeleni kras (Primorsko-Notranjska regija)

Udeleženec Martin vidi projekt zaposlitvenih rešitev kot zelo dober, saj mu je prinesel nova znanja. »Veliko pa mi je pomagalo, da so moj življenjepis in spremno pismo tudi pregledali izkušeni svetovalci in me opozorili na možne izboljšave. Izpostavil bi še projektno delo v okviru Nefiksovih petk, kjer smo morali sami načrtovati projekt, poiskati podjetje, ki je pripravljeno sodelovati v njem, in nato izvesti ta projekt.«
Udeleženci projekta z aktivnim udejstvovanjem krepijo svojo zaposlitveno pismenost in pridobivajo na večji zaposljivosti. Ob tem širijo svojo socialno mrežo in dobijo širši vpogled v delovanje gospodarstva. Za iskalko zaposlitve Kajo projekt predstavlja učinkovit korak naprej v iskanju dela. »Z udeležbo v Nefiksovem projektu postane iskalec zaposlitve bolj učinkovit in fokusiran, saj je večkrat tedensko opomnjen na to s strani soudeležencev in predavateljev. Delimo si izkušnje, predloge, se povezujemo in zavedamo, da nismo čisto sami med iskanjem službe. Poleg tega, da si vsak nabere različna nova znanja, pridobi tudi veliko število raznolikih poznanstev in tako še na dodaten način vsakič znova preseže svojo cono udobja.«
Posamezniki povsem različnih izobrazb in želja se prek vsebinsko polnih izobraževanj naučijo ne le formalnih in neformalnih veščin, temveč postanejo enotna skupina, ki se druži, podpira in deli izkušnje, s popotnico vseživljenjskih kompetenc.

Zapisala: Kaja Kuštrin

Banner NZR projektfinancirata


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

PON-PET → 9:00-17:00