Nefiks
Ponedeljek, 18 Junij 2018

Šivankarice - rehabilitacija na delovnem mestu in mentorstvo pri recikliranju tekstila

Društvo za medgeneracijsko povezovanje Sinica je socilano podjetje, ki izvaja program rehabilitacije na delovnem mestu in spodbuja k recikliranju tekstila, ki se kopiči v domačih omarah.
Namen programa Šivankarice recikliramo je recikliranje s predelavo tekstila v oblačila in tekstil za dom. Program spodbuja k varovanju okolja za dolgoročno zmanjševanje proizvodnje tekstila in  k medgeneracijskemu sodelovanju.

Če se udeleženc vključi v program rehabilitacije na delovnem mestu zna po koncu rešiti najpogostejše težave, ki nastanejo pri šivanju - spuščanje vbodov, trganje sukanca. Zna pokazati zunanje dele gospodinjskega šivalnega stroja, zamenjati šivanko, tačko, naviti sukanec, napeljati nit čez vodila šivalnega stroja. Nauči se razlikovati raztegljive in neraztegljive tkanine in te zakonitosti upošteva pri krojenju in šivanju.

Ciljne skupine:
- mladi in družine, ki so socialno ogrožene,
- brezposelne osebe,
- prostovoljci, ki jim dodatek veliko pomeni,
- udeleženci rehabilitacije na delovnem mestu.

NF nahrbtnik

Pričakovani dosežki:
- udeleženci prinesjo in delajo iz svojega recikliranih materiala​ ​
in zaželjeno tudi gospodinjski šivalni stroj,
- udeleženec je svojim spretnostim primerno delaven in odgovoren,
- mentor organizira in spodbuja k predelovanju oblačil in tekstila, ki se kopiči v domačih omarah,
- mentor spodbuja udeležence k odkrivanju neizkoriščenih virov recikliranih tekstilnega materiala,
- udeleženec​ ​razvija ustvarjalnost​ ​pri recikliranju tekstila
-​ ​kombinira​ ​rimerne tkanine,
- uči se​ ​in nauči se​ ​upoštevati navodila in faze dela,
- načrtuje​ ​in pripravi faze dela​ ​od skice do končanega tekstilnega izdelka,
- pozna in razloži varno delo s šivalnim strojem in priborom,
- zna pokazati zunanje dele gospodinjskega šivalnega stroja, zamenjati šivanko, tačko, naviti sukanec, napeljati nit čez vodila šivalnega stroja,
- zna sam zamenjati šivanko, naviti sukanec na kolešček in ga vstaviti v čolniček šivalnega stroja, povleči nit sukanca in nastaviti dolžino vboda,
- zna ugotoviti vzrok najpogostejše težave – spuščanje vbodov, trganje sukanca in si zna pri tem pomagati,
- razlikuje raztegljive in neraztegljive tkanine in upošteva prednosti in slabosti pri krojenju, šivanju in likanju,
- zna s tekstilnega izdelka razbrati faze dela, jih razčleniti in upoštevati,
- uči se​ ​opazovati izdelavo tekstilnega izdelka
- sami preverjajo faze dela in jih upoštevajo za samostojno delo doma,
- zna našteti in pokazati šive na zgornjih in na spodnjih oblačil,
- zna sam-a vzeti telesne​ ​mere in jih odčitati,
- zna dobljene telesne mere pomeriti na kroju, ki smo ga dobili s pomočjo oblačila in na kroju, ki smo ga dobili iz revije,
- zna pomeriti kroj in ga uskladiti s telesnimi merami,
- udeleženec preriše kroj, ukroji in šiva - pridobljeno znanje uporablja​ ​doma – o svojem delu obvešča mentorja,
- zna skrojene dele na roke sešiti za pomerjanje,
- z ostalimi udeleženci​ ​razpravlja in izmenjuje mnenje o​ ​osnovah kroja in razvija nove možnosti ustvarjalnega predelovanja oblačil in tekstila.

NF nahrbtnik2

Več info o programu in bodočih šiviljskih tečajih: https://www.facebook.com/predelavaoblacilintekstilaSinica/

Besedilo je povzeto iz opisa programa Šivankarice.

Fotografije: pixbay in NF.