Nefiks
Sobota, 18 November 2017

Vabilo na posvet in vstopu v mrežo za karierni razvoj mladih

Na Zavodu Nefiks organiziramo posvet o karierni orientaciji in poklicih prihodnosti, s katerim želimo spodbuditi srednješolce, profesorje, svetovalne delavce, starše in vse druge, ki se ukvarjajo s kariernim razvojem,k razmišljanju o poklicni poti in kariernem razvoju mladih ter usmeritvi v poklice prihodnosti.

 

Želimo si, da bi skupaj z vami razmišljali, na kaj vse mora biti mlad človek pozoren in čemu, ko se odloča za študij in bodoči poklic. Ob tem se nam zdi pomembno, da se dotaknemo tudi poklicev prihodnosti. Zaradi tehnološkega razvoja se že pojavljajo potrebe po novem znanju, preoblikujejo se obstoječa delovna mesta in pojavljajo se novi poklicni profili. Prav dijaki so tisti, ki bodo poklice, ki danes sploh še ne obstajajo, tudi opravljali.

Na dogodku si želimo zasnovati mrežo za karierno orientacijo, s katero bi se povezali akterji na tem področju, si izmenjevali informacije, organizirali karierne dogodke in se med seboj promovirali - tema je v današnjem času zelo pomembna, skupaj pa jo lahko naredimo bolj prepoznavno in pomembno.   

Vabimo vas, da se nam pridružite na posvetu, ki bo potekal v Kristalni palači v Ljubljani, v četrtek 30. novembra med 11. in 13.30.

Program posveta:
11.00 Uvodni pozdrav in nagovor (Alenka Blazinšek Domenis (Zavod Nefiks), Nevenka Oštarjaš, gostiteljica, predstavnica podjetja IBM)
11.15 Predavanje o kompetencah, ki bodo v prihodnosti za zaposlitev pomembne (Klara Zavrl, Agencija Competo)
11.40 Okrogla miza, na kateri bodo sodelovali:
  • dijak (Ciril Cerovšek, Dijaška organizacija Slovenije)
  • svetovalna delavka (Špela Potočnik, Gimnazija Želimlje)
  • ravnatelj (Gregor Deleja, Gimnazija Celje Center)
  • strokovnjaki z Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije (Marko Zupančič- strokovnjak za trg dela, Julija Pirnat - vseživljenjska karierna orientacija)
  • predstavnik OZS v Svetu za visoko šolstvo (Dare Stojan)
  • predstavnica podjetja IBM (Nevenka Oštarjaš)

12.40 Diskusijska kavarna (skupaj z vami bomo poskušali pridobiti koristne izsledke kako še naprej, a bolj kakovostno ozaveščati in usmerjati mlade na poti do svojega bodočega poklica)
13.30 Zaključek

Zaključke posveta pa bomo posredovali tudi odločevalcem, zato bodite zraven in skupaj oblikujmo bolj smiselne karierne odločitve naših mladih!

Vljudno vabljeni!

Zavod Nefiks

Posvet karierni razvoj mladih 2

gumb