Nefiks
Torek, 19 Marec 2019

Mladi se zavedajo težav in nanje tudi ponujajo konkretne odgovore

Šudentje s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani na simpoziju "Mladi v MOL" odprli številne pereče problematike
Predstavniki Mestne Občine Ljubljana, nevladnih organizacij in študentje Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani smo se danes zbrali v Mestni hiši Mestne Občine Ljubljana, kjer smo pretresali številne danes za mlade aktualne tematike.

Mladi se zavedajo tezav in nanje 2

Nagovor Katarine Gorenc z Oddelka za kulturo MOL, Urad za mladino

Najprej smo se lotili vprašanja kulturne portošnje - mladi danes kulturno udejstvovanje sicer vrednotijo visoko, vendar se v praksi kulturnih dogodkov ne udeležujejo pogosto zaradi pomanjkanja denarnih sredstev. Na področju kulture so se študentke dotaknile tudi še vedno aktualne težave predsodkov, ki jih mladi gojijo tako do alternativne kakor tudi množično sprejete glasbene scene. Lotili smo se tudi stanovanjskega problema - težava je, da mladi danes v veliki meri sploh ne vedo, da lahko pridobijo stanovanje na razpisu Javnega stanovanjskega sklada MOL. Lotili smo se tudi tem, kakor so osipništvo in razlogi zanj, problematike zlorabe prepovedanih substanc, tvegane spolnosti in pomanjkanja preventive na tem področju ter izboljšanja študentske prehrane.

Mladi se zavedajo tezav in nanje 1

Študentje Lucija, Klemen in Eva bi priporočili izmenjavo vsem mladim

Študentke Iza Logar, Neža Bajželj, Anja Geč, Pia Erman, Nina Piskar in Sara Klopčič so pripravile zelo uporabno aplikacijo Študentski futr, ki bo študentom precej pomagala pri lažjem, bolj organiziranem in kakovostnem prehranjevanju na študentske bone.

Izstopal je tudi prispevek Lucije Vuk, Eve Lep in Klemna Babnika, ki so se ukvarjali z doslej dokaj neraziskano temo - počutjem Erasmus študentov na izmenjavi v Ljubljani. Ugotovoli so, da je počutje tujih študentov v Mestni Občini Ljubljana na splošno dobro, da Erasmus štipendija večinoma pokriva njihove stroške življenja, izkušnje tujcev pa so primerjali tudi s svojimi lastnimi, saj so bili v preteklem letu vsi na izmenjavi v tujini - živeli in študirali so na Poljskem, v Kanadi in v Španiji. Njihove izkušnje so se seveda razlikovale, vsi pa so se strinjali, da imamo v Sloveniji študentje dobre možnosti za izmenjavo v tujini in da je takšna izkušnja nekaj, kar bi priporočali vsem študentom.

Simpozij Mladi v MOL je ponudil odlična izhodišča in smernice za nadaljne ukrepe, za katere upamo, da bodo padli na plodna tla.

Pripravila: Amadea Kovič