Nefiks
Sobota, 25 Maj 2019

Tridnevno usposabljanje "Razvijamo podjetniško žilico"

Na tridnevnem usposabljanju se bomo posvetili vašim podjetniškim idejam, spopadli z izdelavo poslovnega načrta, raziskovali ciljne skupine ter se pobliže spoznali z inovativnim konceptom za razvijanje podjetniških idej.
Usposabljanje je namenjeno nevladnim organizacijam, ki želijo razvijati svoj potencial na področju razvoja svojih storitev in socialnega podjetništva, ter drugim zainteresiranim posameznikom.

Consulta potrdilo
Program usposabljanja 1. dan - RAZVIJANJE PODJETNIŠKIH IDEJ
Torek, 20.3.2018 od 10.00 do 14.30
Lokacija: M-hotel, Derčeva 4, Ljubljana
• 10.00-11.00 predavanje Uvod v svet podjetništva
• 11.00-11.30 razvoj podjetniških idej
• 11.30-12.30 evalvacija in izbor podjetniških idej
• 12.30-13.30 kosilo za udeležence v M-hotelu
• 13.30-14.30 izbor ciljnih kupcev in raziskava trga; praktično delo : oblikovanje ključnih sporočil za
ciljne skupine
Izvajalec: Kristjan Adamlje

Program usposabljanja 2. dan - POSLOVNO NAČRTOVANJE
Sreda, 21. 3. 2018 od 10.00-14.30
Lokacija: dvorana M-hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana
• 10.00 - 11.30 razlike med poslovnim načrtom in poslovnim modelom:
- vsebina poslovnega načrta
- ključni stebri poslovnega Sistema
- osnove poslovnega modeliranja
- 9 korakov do poslovnega modela
- predstavitev dobre prakse
• 11.30- 12.30 modeliranje poslovne ideje
• 12.30-13.30 kosilo; M-hotel
• 13.30 -14.30 simulacija: predstavitev poslovnega modela potencialnim investitorjem
Izvajalec: Kristjan Adamlje

Program usposabljanja 3. dan - INOVATIVNI KONCEPT ZA RAZVIJANJE PODJETNIŠKIH IDEJ
Četrtek 22.3. 2018 od 10.00 - 13.00
Lokacija: kreativni center Poligon, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
• 10.00-11.00 predstavitev kreativnega centra Poligon, predstavitev ključnih konceptov, ki se razvijajo
v Poligonu: kreativna vozlišča , sodelo (coworking) in množično financiranje/crowdfunding
• 11.15- 12.15 predstavitev dveh primerov dobrih praks, ki so bili razviti v Poligonu:
- Regeneracija (Nuša Jelenc) – predstavitve okoljske inovacije z podjetniškim potencialom; projekt
»Prijazni sovražnik« - koristna uporaba invazivne rastline Japonski dresnik,
- Teodor Smart Lock (Nejc Matjaž) – pametna ključavnica, ki omogoča odpiranje vrat z uporabo
aplikacije na pametnem telefonu. Zagon projekta je bil mogoč z kampanjo množičnega financiranja,
preko katere je bilo zbranih čez 210.000 dolarjev začetnega kapitala.
• 12.15- 13.00 Participativno oblikovanje ideje o vzpostavitvi kreativnega vozlišča
Izvajalci: Luka Piškorič, Nuša Jelenc, Nejc Matjaž


Usposabljanje bo zaradi mednarodne udeležbe potekalo v ANGLEŠKEM JEZIKU, prijavite se lahko na vse tri dni programa ali pa se odločite za posamezen enodnevni sklop.
Na brezplačno usposabljanje se lahko prijavite TUKAJ. Prijave sprejemamo do ponedeljka 19. 3.2018. Kosilo je vključeno v usposabljanje zato vas prosimo, da v kolikor ne želite koristiti kosila le to pri e-prijavi zabeležite v rubriko opombe. V to rubriko zabeležite tudi katerega sklopa se boste udeležili.

Za več informacij smo vam na voljo na info@consulta.si ali po telefonu: 059 927 619.

Vabljeni!

***

Vabilo smo prejeli z organizacije Consulta.