fbpx
Kaj je prekarno delo?

| S smehom nad prekarno delo

Pojem prekarnega dela trenutno ostaja še neopredeljen. Država ga interpretira z definicijo, ki jo je ministrstvo postavilo marca 2016 z dokumentom “Za dostojno delo”. Po tem dokumentu pod prekarno delo štejejo samostojno podjetništvo in civilni tipi pogodb, kot so avtorska in podjemna pogodba. Ta definicija je zelo ozka in se ne sklada z mnenjem stroke in civilne družbe, ki pod prekarno delo štejejo tudi agencijsko delo, delo za določen čas in delo za skrajšan delavni čas. Zaradi pomanjkljive definicije tudi statistika ostaja velika skrivnost.
Kaj je prekarno delo posameznilkVsi pa se strinjajo v dejstvu, da prekarno delo ni več periferni problem. Postaja centralni steber sodobne družbe in potemtakem potrebuje tudi ustrezno ukrepanje. Te vrste zaposlitve namreč zelo negativno vplivajo prav na najbolj ranljive dele družbe. Največje negativne posledice prekarnosti na posameznika so:
1. Nestabilnost zaposlitve
2. Nizek dohodek
3. Pomanjkanje pravic in socialne zaščite
4. Nezmožnost uveljavljanja pravic
5. Odsotnost kolektivnega pogajanja
6. Neuravnotežene odnose moči
7. Pomanjkanje izobraževanja na delovnem mestu
8. Pomanjkanje nadzora nad delovnim časom

Posledice prekarnost pa segajo veliko širše od posameznika, saj negativno vplivajo na družbeno odgovornost podjetja in trajnostni razvoj.

Zaradi negativnih posledic prekarnega dela odpirajo te nove oblike delovnih ureditev moralno-etične dileme pred katerimi si ni mogoče zatiskati oči. Kako bomo v prihodnje reševali te dileme je stvar korenite politične debate v tesnem sodelovanju s strokovnjaki in širšo javnostjo.
Kaj je prekarno delo skupinaZ našim projektom želimo o prekarnosti komunicirati predvsem z mladimi. Preko Stand up nastopom in sočasne delavnice bomo opozorili na trike in pasti prekarnega dela v Sloveniji. Nastopajoči bo preko lastne izkušnje ponazoril vse izzive, ki mu jih je ponudila izkušnja ustanovitve s.p.-ja in spodbudil tematike, o katerih se po navadi ne pogovarjamo. Sledila bo delavnica  iskanje konstruktivnih rešitev za težave udeležencev. Soočali se bomo z vprašanji kaj pomeni odpreti s.p. in kako se soočiti z delodajalci, ki ne ponujajo pravičnega plačila. Koliko zaračunati, da še lahko preživim in celo dostojno živim? Na koga se obrniti za pomoč, ko ne dobim plačila, kdaj so pravice s.p.-jevca kršene, kako je status urejen z zakonodajo, pa tudi, kako se pogajati z naročniki in vzpostaviti blagovno znamko, ki je cenovno vrednejša. Z mladimi ženskami pa bomo odpirali tematike porodniškega dopusta in nadomestila za bolniško odsotnost. Spodbujali in predstavljali bomo različne oblike povezovanja s.p.-jevcev. Opozorili bomo na težave s sivo ekonomijo in delom na črno in iskali alternative za začetek kariere v samostojnem podjetništvu. Na koncu vsake delavnice bomo podelili rdeče kartone nedopustnemu ravnanju delodajalcev in naročnikov storitev.

Vir: Prekarnost in družbena negotovost: Interdisciplinarnarni pogledi na prekariat, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Maksima
***
Pasica s smehom nad prekarno delo

KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

Pisarna: PON-PET → 10:00-13:00
Telefon: PON-PET → 9:00-16:00