Nefiks
Sreda, 22 Maj 2019

Delo v času poletnih počitnic – koliko, kaj, kdo...

Zakaj počitniško delo
V prvi vrsti so razlog za delo zagotovo izkušnje. To je namreč čas, ko tudi dijaki lahko za krajše obdobje poprimejo za delo in se tako spoznajo delovni proces in osnovne zakonitosti rednih zaposlitev. Vsako delo krepi delovne navade, samostojnost, mrežo poznanstev, iznajdljivost... Dijaki z delom zaslužijo za lastne priboljške in so bolj neodvisni od staršev.

Študenti imajo v procesu dela možnost spoznati delo, ki bi ga radi opravljali tudi kasneje in se tako lažje odločijo za smer, ki jo vodi karierna pot.
Zadnja raziskava, ki jo je v marcu 2018 opravila raziskovalna hiša Ninamedia je pokazala, da znanja in veščine, pridobljene s študentskim delom, mladim koristijo pri iskanju prve zaposlitve, saj je velika večina anketirancev (75,9 %) prepričana, da jim je delo prek študentskega servisa pomagalo ali pa zelo pomagalo pri spoznavanju trga dela, podjetij in organizacij ter delovnih nalog.   
Delo v casu poletnih pocitnic 2Kje do dela
Na www.studentski-servis.com sproti objavljamo vsa aktualna dela. Da so dijaki in študenti lahko pravočasno informirani o delih, ki jih zanimajo, poskrbimo tudi z obveščanjem prek SMS-ov ali elektronske pošte. Mladim svetujemo, da ponudbo spremljajo pred zaključkom šolskih/študijskih obveznosti, saj sprejemamo počitniška dela že od aprila.
Vsa počitniška dela pa niso vedno objavljena na spletu, zato svetujemo, da se mladi pozanimajo o tovrstnem delu tudi pri starših, prijateljih in znancih ali kar pristopijo do podjetja/organizacije, kjer bi radi delali in povprašajo, če bodo morebiti v poletnem času rabili kakšno pomoč. Proaktivni mladi so podjejtem zagotovo všeč.

Kaj urediti pred pričetkom dela
Bistveno je, da ima vsak dijak ali študent pred pričetkom dela izdano napotnico, ki jo izda študentski servis. V nasprotnem primeru se to delo tretira kot delo na črno. Pred pričetkom dela pa je zagovoto pomembno tudi to, da se delodajalec in dijak/študent uskladita glede urnika dela, urne postavke, trajanja dela ter vseh ostalih podrobnostih, ki so odvisne od posamezne vrste dela.
Vsekakor je pred začetkom dela vredno preveriti, če je delodajalec redni plačnik – neplačniki so objavljeni na portalu neplacniki.info. V primeru, da smo z delodajalcem imeli kakršne koli težave, mlade na to tudi opozorimo. Dobro je tudi, da se mladi pozanimajo, če za določeno podjetje nakazujemo plačilo vnaprej, saj bodo tako dobili nakazilo takoj, ko bo podjetje oddalo njihov obračun ur.   
Delo v casu poletnih pocitnic 3Kdo lahko dela
Počitniško delo lahko opravljajo:
-    Osnovnošolci, ki dopolnijo 15 let.
-    Redni dijaki, ki imajo status dijaka v Sloveniji ali tujini in so dopolnili 15 let.
-    Študentje, ki imajo status rednega ali izrednega študenta v Sloveniji ali v tujini.
-    izredni dijaki, ki so mlajši od 26 let,
se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja,
niso v delovnem razmerju,
niso prijavljeni pri Zavodu za zaposlovanje kot brezposelne osebe,
se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
-    Tujci, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Sloveniji in tujci, ki študirajo v Sloveniji.
V lanskem letu je prek e-Študentskega Servisa v poletnem času delalo okoli  44.000 dijakov in študentov, od tega je bilo dijakov približno 10.000.

Vrste del
Ponudba del je zelo pestra, saj že nekaj let opažamo povečevanje števila del. Še posebej je večji problem dobiti ustrezno število mladih v maju in začetku junija, saj so takrat polno zaposleni s študijskimi obveznostmi.
Največja ponudba del je v strežbi in prodaji, sledijo fizična dela ter promocije.  
V poletnem času je izrazito večja ponudba del, ki so povezana s turizmom. Še posebej to velja za Obalo, Gorenjsko in Ljubljano. Gre za delo vodnikov, prodajalcev spominkov, receptorjev, animatorjev, reševalcev iz vode, delavcev, ki pomagajo na raznih festivalih...   

Urne postavke
Trenutno povprečna urna postavka je 5,7 € bruto (4,8 € neto) in je v fazi rasti ravno zaradi tega, ker trenutno ponudba del presega povpraševanje.
Najbolj plačana so  tista dela, ki zahtevajo že neko predznanje, opravljene izpite ali tečaje; to so:  poučevanje, inštrukcije od 9 €/bruto dalje, vaditelji/trenerji plavanja od 8,5 €/h bruto dalje, računalništvo in programiranje od 8 €/h bruto dalje ter npr. promocije in degustacije 6,4 € bruto.
Najmanj plačana dela so po urni postavki 4,73 €/h bruto (zakonsko predpisana najnižja urna postavka – ZUJF-C), običajno gre za naslednja dela: delo v proizvodnji/skladišču, pakiranje, deklariranje, polnenje polic.
Delo v casu poletnih pocitnic 4 Dogovor med delodajalcem in študentom/dijakom
Včasih se zgodi, da med delodajalci in študenti/dijaki pride do nesoglasij. V izogib le tem, smo pripravili nekaj nasvetov podjetjem na eni strani ter dijakom/študentom na drugi.
Super je, da mladi nabirajo delovne izkušnje, saj teh nikoli ni preveč. Svetujemo pa jim, da:
-    k delu pristopijo vestno in odgovorno,
-    pokažejo zainteresiranost,
-    pridejo na delo pravočasno, saj delodajalec računa na njihovo pomoč in bo v nasprotnem primeru ostal brez tistega, ki bo delo opravil,
-    se dogovorijo o podrobnostih dela (plačilu, trajanju dela, dodatnih zahtevah, roku, v katerem lahko pričakuješ plačilo),
-    v primeru, če na delo ne morejo priti, o tem delodajalca tudi obvestijo.

Podjetja so tista, ki mladim dajejo možnost nabiranja delovnih izkušenj, zato jim svetujemo, da:
-    se pred pričetkom dela s kandidati dogovorijo o vseh podrobnostih (plačilu, trajanju dela, dodatnih zahtevah, roku, v katerem lahko pričakujejo plačilo),
-    obvestijo tiste kandidate, ki niso bili izbrani,
-    pravočasno sporočijo, če študentov/dijakov ne rabijo več.

Delo v casu poletnih pocitnic 1
 Ob iskanju študentskega dela se lahko obrnete na e-Študentski servis in z veseljem vam bodo pomagali :).
e studentski servis logotip