fbpx
Prekarno delo ne pomeni nujno tudi nizkih prihodkov

| S smehom nad prekarno delo

V prekariat spadajo tudi ljudje, ki nimajo sledečih sedmih oblik z delom povezane varnosti. Pri tem ni pomembno, ali določeno obliko varnosti delavci razumejo kakor pomembno ali ne. Te oblike varnosti pri zaposlitvi so:
 • Varnost na trgu dela: zadostne priložnosti zaslužka; na makro ravni se to odseva v zavezi države za polno zaposlenost.
 • Varnost zaposlitve: zaščita pred arbitrarno odpustitvijo; regulacija zaposlovanja in odpuščanja; kazni za delodajalce, ki se ne držijo pravil itn.
 • Varnost službe: sposobnost in priložnost obdržati nišo v zaposlitvi, ukrepi za ohranjanje spretnosti, priložnosti za zvišanje statusa in prihodka.
 • Varnost dela: varnost pri delu, ki zajema npr. preprečevanje nesreč in bolezni pri delu s pomočjo pravil o varnosti in zdravju, omejitev delovnega časa, samotnega dela, nočnega dela za ženske, kot tudi s kompenzacijami za delovne nezgode.
 • Varnost razvijanja spretnosti: priložnost za pridobivanje novih spretnosti skozi vajeništvo, izobraževanje ob delu itd., kakor tudi priložnosti za uporabo kompetenc.
 • Varnost prihodka: zagotovljen stabilen dohodek, ki ga ščiti npr. minimalna plača, indeksacija plač, obsežna socialna varnost, progresivno obdavčevanje, ki zmanjšuje neenakost in dopolnjuje nizke dohodke.
 • Varnost zastopanja: imeti skupen glas na trgu dela, ki ga predstavljajo npr. neodvisni sindikati s pravico do stavke.
  Vir za zgornje citate: https://sl.wikipedia.org/wiki/Prekarno_delo
  S smehom nad prekarno delo grafika
  Prispevek je del informiranja mladih o pasteh prekarnega dela, ki ga izvaja Zavod Nefiks v okviru projekta "S smehom nad prekarno delo".

   


  KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

  N E F I K S

  Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

     Zavod Nefiks
              Ob dolenjski železnici 12
              1000 Ljubljana

    nefiks@nefiks.si

      +386 40 698 915

  URADNE URE

  Pisarna: PON-PET → 10:00-13:00
  Telefon: PON-PET → 9:00-16:00