fbpx Nefiks
Ponedeljek, 1 Marec 2021

O Zavodu Nefiks      Nefiks.si      Naše aktivnosti       Ponudba      English

ikonca f ikonca y ikonca i ikonca t

 

 

Dostojno delo je osnovna človekova pravica

Že na sredini 20. stoletja, 10. decembra 1948, je generalna skupščina Združenih narodov razglasila univerzalno deklaracijo človekovih pravic. Od takrat naprej je bila prevedena v več kot 500 jezikov in je splošno prepoznana kakor temeljni dokument določanja osnov človeškega dostojanstva in osnovnih pravic. Sestavlja jo 30 členov, ki urejajo različna področja človekovega javnega in zasebnega življenja, v svojem 23. členu se dotika tudi pravičnih pogojev dela.

Zdruzeni narodi deklaracija23. in 24. člen deklaracije osnovnih človekovih pravic
Deklaracija določa, da ima vsak posameznik pravico do dela, do svobodne izbire zaposlitve, do pravičnih pogojev dela in zaščite pred nezaposlenostjo; vsakdo, brez diskriminacije, ima pravico do enakega plačila za enako delo, ki njemu in njegovi družini omogoča dostojno življenje. Če je to potrebno, je posamezniku treba zagotoviti nadomestilo, ki mu omogoča socialno zaščito. Vsakdo ima poleg tega pravico tudi do ustanovitve in pridružitve zvezam delavcev.
24. člen deklaracije po drugi strani določa, da ima vsakdo pravico do počitka in sprostitve, kar vključuje tudi razumno omejitev delovnih ur vsakega dneva in zagotovitev rednih plačanih počitnic.

Kako prekarno delo ogroža temeljne človekove pravice?
Prekarno delo temelji na socialni negotovosti, povezani s hkratnim stanjem ekonomske odvisnosti od delodajalca, ki delavca in njegovo družino postavlja v negotovo socialno situacijo; ta jim pogosto preprečuje dostojno življenje. Prekarno delo ne zagotavlja socialne in ekonomske varnosti, rednega delovnika in plačanih počitnic; prekarno delo služi vzpostavitvi nepravičnega delovnega razmerja, ki delavca oropa pravic, ki mu pripadajo, zato se mu mora ustavna država jasno zoperstaviti. Pri nas se po Zakonu o inšpekciji dela s težavo spopada Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Jeseni 2017 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela, katerega osnovni namen je zagotoviti »hitrejšo aktivacijo brezposelnih oseb«.

Vir: www.un.org
http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8242/
Foto: Unsplash
***
Pasica s smehom nad prekarno delo