fbpx
PSSS! novičnik, v mesecu oktobru na temo človekovih pravic

| Projekt PSSS!

Enkrat mesečno se bomo za vas skupaj odzvali na predvideno temo na način, da bo vsak partner vsebino obravnaval s svojega zornega kota, a bo na koncu vsebina združena v smiselno celoto. Predstavljamo vam torej prvi PSSS! novičnik, v mesecu oktobru na temo človekovih pravic!

PDF verzija

Nekaj poudarkov iz Novičnika PSSS!

O PRAVICI DO IZOBRAZBE O STRPNOSTI
Slovenska filantropija

»Izobraževanje mora biti usmerjeno k polnemu razvoju človekove osebnosti in utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pospeševati mora
razumevanje, strpnost in prijateljstvo med vsemi narodi in med rasami in verskimi skupinami ter pospeševati dejavnost Združenih narodov in ohranitev miru.«

MEDNARODNO PROSTOVOLJSTVO: DODANA VREDNOST, NE ODGOVOR
Zavod Voluntariat

Zavod Voluntariat deluje na področju mednarodnega prostovoljstva s poudarkom na globalnem učenju. Prostovoljce, ki se odpravljajo na izbrane mednarodne projekte, tako kratko- kot dolgoročne, pripravljamo na njihovo izkušnjo z usposabljanji, osredotočenimi na vsebine, ki najbolje uvedejo prostovoljce v način dojemanja izkušnje in delovanja na izbranem projektu. Na usposabljanjih vselej naslavljamo teme, skladne s cilji trajnostnega razvoja, ki so tesno povezani
s človekovimi pravicami.

PRAVICA DO DOSTOJNEGA DELA
Zavod Nefiks

Na Zavodu Nefiks opažamo trend zaposlovanja mladih v nestalnih, prekarnih oblikah dela. Wikipedija pravi, da za prekarno delo veljajo neznačilna delovna razmerja. Samo po sebi to ne bi bilo slabo, če bi vodilo v napredovanje in enake priložnosti na trgu dela za mlade, ki se odločijo
ali so se celo primorani zaposlovati v takšnih oblikah. Žal pa se čedalje bolj kaže, da te oblike ne prinašajo stabilnosti, ne omogočajo avtonomije mladih, prihaja celo do tega, da se jih v očeh statistike smatra kot zaposlene, neproblematične, medtem, ko se sami srečujejo s težavami doseganja minimalne plače, nimajo nadomestil za bolniške odsotnosti; da o tem, da banke tako zaposlenim ne omogočajo kreditov, niti ne govorimo. Ob tem so v posebno težkem položaju mlade ženske.

OTROKOVA PRAVICA DO PROSTEGA ČASA
ZPM Ljubljana Moste-Polje

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje že vse od svojega nastanka ustvarja aktivnosti in programe za otroke in mladino.
Prvi teden oktobra je v Sloveniji namenjen otrokom. V tem tednu tudi v Večgeneracijskem centru Skupna točka v Mostah organiziramo brezplačne delavnice za predšolske otroke, šolarje in srednješolce. Letos smo se osredotočili na »prosti čas«, s poudarkom na pomenu kakovostnega preživljanja prostega časa.
Pripravili smo ustvarjalno delavnico in glasbeno pravljico za predšolske otroke, pogovorno delavnico na temo prostega časa za osnovnošolce ter posneli kratek filmček s srednješolci.

PRAVICA DO DOSTOJANSTVA IN ENAKOSTI
Društvo za razvijanje prostovoljskega dela Novo mesto

Živimo v svetu, kjer je drugačnost, ki jo vidimo v lokalnem okolju, nekaj povsem običajnega. Ta drugačnost se nanaša na narodnost, možnosti, ki jih kot posamezniki imamo, ovire, s katerimi se srečujemo, in navsezadnje, odnos do sočloveka. Odraža pa se v tem, kako to drugačnost dojemamo, sprejemamo, in ali naš odnos aplicira vrednote, ki jih mednarodni, regionalni ali lokalni okvir določa.
Vrednote Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPDNM) so prostovoljstvo, solidarnost, strpnost in medkulturni dialog. V skladu s temi vrednotami izvajamo tri dnevne centre, namenjene otrokom priseljencev in romskim otrokom, ki jih skozi različne aktivnosti ozaveščamo tudi o človekovih pravicah.


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

Pisarna: PON-PET → 10:00-13:00
Telefon: PON-PET → 9:00-16:00