fbpx
Ustvarjalni natečaj za logotip MC Vič

| Nefiks

Imaš ideje?
Imaš dobre ideje?
Imaš idejo, kako bi lahko izgledal logotip novega mladinskega centra?

Mladinski center Vič objavlja javni razpis za oblikovanje logotipa mladinskega centra.
Z logotipom želimo vzpostaviti lastno identiteto in prepoznavnost ter v njem združiti kreativnost in privlačnost.  

Logotip naj vključuje ime Mladinski center Vič ter nek razpoznaven grafični element, simbol, znak, ki se naj vsebinsko nanaša na opis mladinskega centra in aktivnosti, ki se bodo v njem izvajale.
Vloga naj vsebuje:
-    Simbol – znak, pozitiv in negativ; pomanjšava; barvne in črnobele kombinacije,
-    Logotip, pozitiv in negativ; pomanjšava; barvne in črnobele kombinacije,
-    Odnos med znakom in logotipom,
-    Izbor tipografij
-    Izbor barvnega spekta,
-    Kratek opis ideje.

Logotip naj bo narejen v jpg in pdf formatu.

Logotip bo izbran glede na:
-    Vsebinska izhodišča in uporabljene simbole;
-    Prepoznavnost in uporabnost;
-    Izraženo kreativnost in originalnost;
-    Enostavno uporabo

Mladinski center Vič je organizirano funkcionalno središče za mlade, kjer se izvaja mladinsko delo, ki je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Izvajanje vseh dejavnosti temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve. Odprt je za vse mlade iz lokalnega okolja na Viču in širše.
V mladinskem centru Vič sta svoje moči združila enota Antonovega doma na Viču in Zavod Nefiks. Antonov dom v sodelovanje prinaša tradicijo participacije lokalne mladine, povezanost in vpetost v lokalno okolje, Zavod Nefiks pa preizkušeno metodologijo mladinskega dela, ki sloni na beleženju neformalnega znanja in kariernem razvoju mladih.  Delovanje Mladinskega centra Vič podpira Urad za mladino MOL. Mladinsk center Vič je tudi vključen v mrežo Mladinskih centrov Ljubljana.

Aktivnosti MC Vič
-          Dnevni mladinski center: mladi imajo možnost prihajati v mladinski center v času odprtosti le tega, šest dni v tednu, od ponedeljka do sobote. Na izbiro imajo udeležbo v  organiziranih aktivnostih, svetovanje ali pa kreativno preživljanje prostega časa, ki ga načrtujejo sami.
-          Krepitev vseživljenjskih kompetenc skozi neformalno učenje: mladi imajo možnost vključevanja v delavnice za izvajalce aktivnosti, kakor tudi v vse druge organizirane aktivnosti. Ključno pri tem je, da lahko sodelujejo tako kot udeleženci, kakor tudi kot izvajalci, s čimer bodo krepijo svoje visoko prenosljive kompetence, ki jim bodo koristile na trgu dela in tudi sicer v življenju.
-          Informiranje: mladi tako v mladinskem centru, kakor tudi z obvestilnikom dobivajoo relevantne in redne informacije s področja možnosti njihovega udejstvovanja in razvoja kompetenc.
-          Aktivna participacija in prostovoljstvo: mladi se imajo možnost vključevati v vse aktivnosti MC-ja, prav tako imajo možnost osnovati nove aktivnosti. Na tak način soustvarjajo mladinski center, pa tudi njegov program.
-          Mobilnost in mednarodno sodelovanje: mlade vključujemo v mednarodni klub, prav tako pa jim omogočamo sodelovanje na izmenjavah in treningih Erasmus+. V MC sta navzoča ESE prostovoljca iz Španije.
-          Razvoj ustvarjalnosti: infrastruktura mladim omogoča samostojno delovanje, razvoj ustvarjalnosti na mladinskih področjih. Kadar to želijo, lahko sami ali z našo pomočjo v lokalnem okolju poiščejo mentorje za različne, njim pomembne aktivnosti.


Komislija bo z avtorjem sklenila pogodbo o uporabi avtorskih pravic, ter avtorju podarila simbolično materialno nagrado.

Rok za oddajo: 1. marec.

Dodatne informacije v zvezi z natečajem lahko dobite na mc.vic@nefiks.si, kamor lahko tudi pošljete vaše izdelke.


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

PON-PET → 9:00-17:00