Nefiks
Torek, 18 Februar 2020

ikonca f ikonca y ikonca i ikonca t

 

 

Stičišče Središče - Prošnja za podporo

Na Zavodu Nefiks se prijavljamo na sklop B Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023 – regionalna stičišča.

Stičišča združujejo organizacije, ki delujejo na različnih vsebinskih področjih v isti regiji, v Sloveniji jih deluje dvanajst. Prijavljamo se za osrednjeslovensko regijo, saj verjamemo, da lahko s svojimi izkušnjami in s svojim pristopom odpremo širši prostor za povezovanje, nudimo strokovno podporo in pomoč ter partnersko sodelovanje vsem organizacijam, ki si tega želijo.

Podprite nas s podpisom dogovora o sodelovanju


SticisceSredisce pinKot regionalno stičišče za osrednjeslovensko regijo bomo:

  • osnovali strateški svet, ki bo znotraj stičišča sprejemal smernice delovanja. Vanj bosta vključeni praviloma dve nevladni organizaciji iz posamezne občine Osrednjeslovenske regije. Izvajali brezplačna usposabljanja in delavnice, ki jih boste v lokalnem okolju izpostavili kot potrebo. Pri tem pa bomo, če bo to možno, znanje črpali tudi iz lokalnih organizacij.
  • Organizacijam brezplačno pomagali pri pripravi statutov, pravilnikov s področja varovanja osebnih podatkov, pridobivanja statusa v javnem interesu ipd ...
  • Prepoznali organizacije, ki jih bomo umestili v proces NVO s potencialom. Izbrane organizacije bomo mentorirali in strokovno podprli pri strateškem razvoju.
  • Vzpostavljali mehanizme za povezovanje z organizacijami iz drugih občin in tujine, posledično razvijali mednarodno sodelovanje in kadrovska usposabljanja doma in v tujini.
  • Informirali o priložnostih, ki jih imajo nevladne organizacije na področju črpanja sredstev na domačih in EU razpisih, pri razvoju tržnih dejavnosti in na strokovnem področju delovanja.
  • V sodelovanju s ključnimi deležniki razvoja lokalnega okolja (razvojnimi agencijami ...), razvijali projektna partnerstva in spodbujali izvajanje projektov, ki bodo omogočali zaposlovanje, promocijo, razvoj tržnih in drugih dejavnosti in vidnost organizacij v lokalnem okolju.
  • Vzpostavljali mehanizme za redno sodelovanje z občinami in gospodarskim sektorjem ter organizacije medsebojno povezali in usposobili za lobiranje ter zagovorništvo.
  • Prenašali primere dobrih praks drugih regijskih stičišč in primere iz tujine v lokalna okolja.
  • Pomagali pri oblikovanju celostne grafične podobe in osnovne spletne strani ter skozi naše kanale krepili vašo prepoznavnost na spletu in družbenih omrežjih.

Prošnjo za podporo najdete tukaj.

Vaša podpora – podpis priloge E, dogovora o sodelovanju s pridruženim partnerjem, nam bo omogočala, da vam bomo v primeru pridobitev sredstev na razpisu nudili podporno okolje za vaše nadaljnje delo in razvoj. Prilogo E najdete tukaj.