fbpx
Reference Zavoda Nefiks

| O nas

Na Zavodu Nefiks imamo dolgoletno tradicijo produktivnega sodelovanja z nevladnimi organizacijami na področju mreženja, izobraževanja in strateškega razvoja organizacij, civilnega dialoga, vodenja in pridobivanja prostovoljcev in strateškega načrtovanja.

 Smo neprofitna organizacija, katere osnovno poslanstvo je poleg beleženja neformalno pridobljenega znanja in pomoči pri zaposlovanju mladim tudi aktivno državljanstvo. Na področju izobraževanja, aktivnega državljanstva in nevladnega sodelovanja se na nacionalni in regionalni ravni povezujemo z drugimi nevladnimi organizacijami. Ob tem tvorimo zavezništva in neformalne mreže, ena takšnih je Mreža KROJ - Mladinska mreža za Karierni razvoj, ki jo vodimo.

Skupaj s Fakulteto za upravo smo v letu 2019 pripravili pravilnike za NVO o varovanju osebnih podatkov. Direktorica je članica delovne skupine za participativni proračun pri Skupnosti občin Slovenije. V preteklosti je bil zavod partner v horizontalni mreži za neformalno izobraževanje Minvos, del inkubatorja za socialno podjetništvo D plac, smo člani mreže CNVOS in mreže za prostovoljstvo pri Filantropiji.

Organizacijsko delujemo po vsej Sloveniji, kjer periodično izvajamo dalj časa trajajoče aktivnosti.

V lanskem letu smo v sodelovanju z Antonovim domom vzpostavili Mladinski center Vič in postali aktivni člani Mreže mladinskih centrov Ljubljana.

Z vzpostavitvijo mladinskega centra so se na območju Antonovega doma in župnije Vič formalizirale različne oblike aktivnosti, v katere so že več kot 100 let vpete različne skupine otrok, mladih, odraslih in starih.

V zadnjih desetih letih so na območju mladinskega centra redno že potekale naslednje aktivnosti: Antončki, otroški in mladinski pevski zbor, študentska in mladinska skupina, oratorij za otroke, počitniške aktivnosti, izleti, tabori in skavti. Vanje so vključeni tako otroci, dijaki, študentje in mladih v poklicih.

Tedensko je v delovanje Antonovega doma vključenih več kot 600 otrok, ki so vključeni v veroučno šolo, skavte, Antončke, kulturno društvo (različne folklorne skupine, pevski zbori, glasbena šola Čonce). Tedensko Antonov dom obišče tudi 60 mladih, ki so prav tako vključeni v različne pevske zbore, folklorno, študentsko in mladinsko skupino ter pritrkovalce. V Antonovem domu je vzpostavljen tudi privatni študentski dom v katerem biva 36 študentov.


1.Zavod Nefiks je nastal z namenom beleženja NFI, kar se odraža tudi v poslanstvu: Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam pomagati pri beleženju, predstavljanju in promoviranju neformalno pridobljenega znanja in kompetenc. Prav tako je namen Zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju in zaposlovanju.

2.Indeks Nefiks:
Indeks neformalnega izobraževanja, ki deluje že od leta 2000 in mladim ter organizacijam pomaga na enem mestu sistematično zbrati vse neformalno pridobljene kompetence.
V letu 2018 je znotraj elektronske verzije na www.nefiks.si pridobil novo dimenzijo, in sicer se je razvil v spletno platformo za povezovanje z delodajalci. To pomeni, da delodajalci mlade lahko najdejo znotraj sistema e-Nefiks.
Za promocijo Nefiksa skrbijo Nefiks tutorji, mladi prostovoljci, ki delujejo po vsej Sloveniji.

3.Zavod Nefiks letno izvede več kot 10 delavnic na temo beleženja neformalno pridobljenega znanja na organizacijah.

4.Na temo beleženja NFI smo sodelovali tudi v dveh strateških partnerstvih KA2 in sicer:
- Show your own gold September 2014 to August 2017
- Priznajmo neformalno September 2014 to August 2017

Zavod Nefiks je v zadnjih dveh letih izvedel sledeče projekte:
Nefiks zaposlitvene rešitve: Projekt financiran s strani ESS, preko Urada RS za mladino, vanj smo vključili 330 mladih po vsej Sloveniji in vsem vključenim omogočili delavnice za pridobivanje kompetenc za vključevanje na trg dela.
Rezultati:
· V projekt smo vključili 320 mladih.
· 32 mladih se je zaposlilo kot direktna posledica projekta, pri pridobitvi zaposlitve pa smo pomagali skupno 117 mladim.
· Izvedli smo 586 izobraževanj na teme razvoja kompetenc pri iskanju zaposlitve: zaposlitvenih razgovorov, javnega nastopanja, kariernega načrtovanja, kadrovanja, podjetništva, IT kompetenc (oblikovanje spletnih strani, grafično oblikovanje, Excel ...).
· Organizirali smo najmanj 10 kariernih avtobusov, ki so mlade popeljali do delodajalcev in tekom projekta povezali mlade z najmanj 50 delodajalci.
· Pripravili smo več kot 10 avtorskih del na teme zaposlovanja, pravnih vprašanj, zdravja na delovnem mestu, analize zaposlovanja.

2. Nefiks klubi:
Izvajali smo klube: Jezikovni, Kolegice, Mednarodni, Trenerski, Karierni: V klube na letni ravni dobimo najmanj 200 aktivnih udeležencev, ki delujejo po metodologiji študijskih krožkov. Vsi aktivni mladi dobijo priložnost za osebni karierni posvet in sodelovanje na podlagi tega. Mladi glede na svoje interese krepijo svoje kompetence, v klubih pa so tako izvajalci, kakor tudi udeleženci. V sklopu kariernih aktivnosti smo v preteklih dveh letih po več kot 70 srednjih šolah organizirali Nefiks karierni dan, katerega častni pokrovitelj je bil obe leti predsednik države, Borut Pahor.

3. Indeks Nefiks:
Indeks neformalnega izobraževanja, ki deluje že od leta 2000 in mladim pomaga na enem mestu sistematično zbrati vse neformalno pridobljene kompetence.
V letu 2018 je znotraj elektronske verzije na www.nefiks.si pridobil novo dimenzijo, in sicer se je razvil v spletno platformo za povezovanje z delodajalci. Za promocijo Nefiksa skrbijo Nefiks tutorji. O ponudbi izobraževanj, kjer mladi lahko v mladinskem prostoru razvijajo svoje kompetence, pa vsak dan sproti objavljamo na spletnem portalu www.talentiran.si .

4. Mednarodno sodelovanje & Priložnost.EU: Zavod Nefiks je v letu 2019 gostil dva ESE prostovoljca iz Španije, 2018 je gostil EVS prostovoljca iz Španije in prav tako srednješolko na praksi, prav tako iz Španije. Samostojno je izvedel mednarodni trening za mladinske delavce. Strokovno je sodeloval v treh strateških partnerstvih in v EU letno poslal več kot 50 mladih, vse preko programa Erasmus+. Skupaj s predstavništvom Evropskega parlamenta je izvedel preko 10 dogodkov Priložnost.EU, kjer so mladi lahko izvedeli vse o poklicnih in drugih priložnostih, ki jih imajo v EU.
Na temo beleženja NFI smo sodelovali tudi v dveh strateških partnerstvih KA2 in sicer:
- Show your own gold September 2014 to August 2017
- Priznajmo neformalno September 2014 to August 2017

5. Mreža Kroj - mladinska mreža za karierni razvoj: V mladinskem sektorju se je v zadnjih mesecih na pobudo Zavoda Nefiks nekaj mladinskih organizacij (Zavod Nefiks, Zavod Mepi, Zavod BoB, JZ Mladi zmaji, Mladinska postaja Moste, Zavod Voluntariat, Mreža MaMa, Zavod TiPovej …) povezalo in oblikovalo v Mladinsko mrežo za karierni razvoj – KROJ. Naš skupni imenovalec je, da podpremo mlade, ki gradijo svojo karierno pot, s tem da jim omogočamo dostop do kvalitetnih informacij in si prizadevamo biti prostor za razvoj njihovih potencialov.

6. Redne aktivnosti v Antonovem domu na Viču (prostori MC-ja): Najmanj dve leti delovanja skupin: Antončki, mladinski in otroški pevski zbor, študentska in mladinska skupina. Mladi se tedensko srečujejo in v skupinah sodelujejo na projektih. Za druge mlade pa organizirajo tudi poletne aktivnosti (Oratorijski dnevi, izleti, smučanja …).


7. Organizacija posvetov za zagovorništvo:
- posvet Kohezijska politika in mladinske organizacije MOL, ki smo ga organizirali skupaj z Uradom za mladino MOL, v katerem smo determinirali želje po razvoju mladinskega sektorja na ravni MOL in naše predloge z utemeljitvami posredovali ne le na MOL, pač pa tudi SVRK-ju in vsem pristojnim ministrstvom.
- V projektu Nefiks zaposlitveni bus županom 5 občin posredovali priporočila za izboljšanje zaposlitvenega položaja mladih, ki so izhajala iz mladih v njihovi občini in pridobili njihove odzive,
- v letošnjem letu pa smo odločevalkam (sekretarkam, poslankam, ministricam) posredovali rezultate ankete s predlogi za spremembe o položaju mladih žensk na trgu dela, izvedene med 500 mladimi ženskami.


8. Izvedli smo projekt Moja pobuda - participativni proračun v Občini Ajdovščina, za projekte, vključene v občinska proračuna 2017 – 2018 in 2019 – 2020. Kot primer dobre prakse pa koncept predstavljali na šolah za župane po Sloveniji.

 

Projekti Zavoda Nefiks:

INDEKS NEFIKS

Naziv projekta:
Indeks Nefiks

Vloga Zavoda Nefiks pri projektu:
prijavitelj

Naziv sofinancerja:
Urad RS za mladino; nadgradnja v platformo za povezovanje z delodajalci je bila financirana s strani ESS

Časovni okvir izvajanja projekta:
2000 – še poteka

Vrednost projekta:
50.000 EUR (baza podatkov + aplikacija)

Cilji projekta:
Se nanašajo na poslanstvo Zavoda Nefiks: Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam pomagati pri beleženju, predstavljanju in promoviranju neformalno pridobljenega znanja in kompetenc. Prav tako je namen Zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju in zaposlovanju.

Rezultati projekta:
V letu 2018 je znotraj elektronske verzije na www.nefiks.si pridobil novo dimenzijo, in sicer se je razvil v spletno platformo za povezovanje z delodajalci. To pomeni, da delodajalci mlade lahko najdejo znotraj sistema e-Nefiks.
Pri sistemu e-Nefiks pa ne gre samo za to, da posameznik na enem mestu sistematično zbere s strani delodajalcev in mentorjev potrjene kompetence, temveč lahko pri sebi reflektira svoj napredek, zabeleži svoje socialne stike, ob podpori sistema ubesedi svoje kompetence, ob enem pa se jih nauči predstavljati na način, ki delodajalce pritegne, da v njem vidijo zaposlenega, ki ga potrebujejo. Sproti zapolnjen profil v e-Nefiksu je odlično vodilo za pisanje življenjepisa, mlad posameznik pa lahko tako bolj samozavestno izbira svoje nadaljnje karierne odločitve, knjižico kompetenc pa uporabi kot knjižico referenc svojih komptenc.

MREŽA KROJ

Naziv projekta:
Mreža Kroj - mladinska mreža za karierni razvoj

Vloga Zavoda Nefiks pri projektu:
prijavitelj

Naziv sofinancerja:
Urad za mladino - MOL

Časovni okvir izvajanja projekta:
2017 – v teku

Vrednost projekta:
47.000 EUR (do sedaj ovrednoten)

Cilji projekta:
Mreža KROJ postane ključen akter na področju kariernega razvoja mladih. Je relevanten sogovornik odločevalcem, povezovalec reprezentativnih organizacij, postavlja standarde kakovosti na področju, mladim pa omogoča dostop do kvalitetnih informacij ter je prostor za razvoj potencialov.
Naše poslanstvo je, da Mreža KROJ postane vez med ključnimi akterji na mladinskem polju, ki spodbuja mlade, da ustvarijo svojo karierno pot.

Rezultati projekta:
V mladinskem sektorju se je v zadnjih mesecih na pobudo Zavoda Nefiks nekaj mladinskih organizacij (Zavod Nefiks, Zavod Mepi, Zavod BoB, JZ Mladi zmaji, Mladinska postaja Moste, Zavod Voluntariat, Mreža MaMa, Zavod TiPovej …) povezalo in oblikovalo v Mladinsko mrežo za karierni razvoj – KROJ. Naš skupni imenovalec je, da podpremo mlade, ki gradijo svojo karierno pot, s tem da jim omogočamo dostop do kvalitetnih informacij in si prizadevamo biti prostor za razvoj njihovih potencialov.
Vsakoletne aktivnosti:
- Karierni teden (z najmanj 50 dogodki po vsej Sloveniji)
- Usposabljanja za karierne mladinske delavce – najmanj 5 usposabljanj letno, od tega tudi Modularno usposabljanje za karierno svetovanje pri Zavodu za zaposlovanje,
- Oblikovani standardi in smernice kvalitete kariernega področja v mladinskem sektorju,
- Oblikovana priporočila za odločevalce, mladinske organizacije in šole pri sodelovanju,
- Oblikovana ponudba mreže za šole,
- Predstavitve na: Dnevih ravnateljev, Svetu za karierno orientacijo, Društvu za karierno orientacijo …
- Vzpostavitev regijskih koordinatorjev po 6 regijah.

>>> Spletna stran projekta

 

ZAPOSLITEV NA PODROČJU MLADINSKEGA DELA V MLADINSKEM SEKTORJU

 

Naziv projekta:
Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju

Vloga Zavoda Nefiks pri projektu:
prijavitelj

Naziv sklada:
Evropski socialni sklad

Naziv javnega razpisa:
Javni razpis »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« - JR »Zaposlitev na področju mladinskega dela«

Naziv posredniškega ali izvajalskega organa, ki je objavil javni razpis:
Urad RS za mladino

Časovni okvir izvajanja projekta:
obdobje A: od 1. 2. 2018 do 30. 9. 2018 
obdobje B: od 1. 3. 2018 do 31. 10. 2018

Vrednost projekta:
11.100,00 EUR za posameznega delavca – imeli smo dva, tako je skupna vsota 22.200,00 EUR

Cilji projekta:
Sta bili zaposlitvi dveh mladinskih delavcev v mladinskem sektorju – torej v naši organizaciji, kjer sta opravljali aktivnosti mladinskega dela.

Rezultati projekta:
Osebi sta bili zaposleni predviden čas in sta izvajali mladinsko delo.

>>> Več o projektu

 

 


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

PON-PET → 9:00-17:00