fbpx
Kako smo s pomočjo e-Nefiksa postale mladinske delavke

| Mladi in kompetentni

V začetku decembra smo tri Nefiks tutorke pridobile nacionalno poklicno kvalifikacijo Mladinski delavec/Mladinska delavka. Pot pa se je začela že mesec in pol nazaj, ko smo prvič obiskale Ljudsko univerzo Kranj (izvajalec preverjanja za NPK), kjer smo prejele prve komentarje in nasvete glede naše vloge in zbirne mape.

Kaj smo potrebovale za opravljanje NPK-ja?
Najprej smo morale pripraviti osebno zbirno mapo, v kateri so zbrana vsa znanja in spretnosti, ki smo jih pridobile med opravljanjem poklica mladinski delavec, s prostovoljnim delom, udeležbo na izobraževanjih, s samoučenjem ipd., ter ji dodati življenjepis in referenčno pismo, s katerim smo dokazale, da imamo najmanj eno leto izkušenj področja mladinskega dela in osvojina ključna znanja, navedena v poklicnih standardih Mladinski delavec/mladinska delavka:

  • načrtovati, izvajati in vrednotiti mladinske programe v sodelovanju z mladimi,
  • vzpostavljati in vzdrževati sodelovalne in zaupne odnose z mlado osebo
  • delovati z mladimi v skupinah in timih,
  • omogočati mladim pridobivanje kompetenc,
  • izvajati dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih,
  • zagotavljati kakovost lastnega dela in skrbeti za lasten osebnostni in strokovni razvoj,
  • upoštevati načela trajnostnega razvoja in varovanja zdravja pri delu z mladimi.

Pot do zbirne mape
Najprej smo odprle e-Nefiks, vodilni sistem beleženja neformalno pridobljenega znanja v Sloveniji, ki mladim omogoča, da na enem mestu sistematično zberejo vse neformalno pridobljene in s strani organizacij potrjene kompetence. V e-Nefiksu smo poskušale beležiti naše izkušnje, vendar smo kar hitro ugotovile, da bo potrebno vpise urediti.

Poleg opisa dejavnosti in ciljev smo zapise dopolnile še s samovrednotenjem, zabeležile smo, kaj smo naučile, kako smo doživljale proces in kako uspešne smo bile pri uresničevanju zadanih ciljev. V to opravilo smo bile “prisiljene”, saj si marsikdaj (po aktivnostih) nismo vzele 5 minut ter evalvirale aktivnosti in dejavnosti.

To nam je bilo v veliko pomoč, ko smo zbirale gradiva ( urnike, mikronačrte, evalvacijske obrazce, slike …). Iz teh je bilo razvidno, katere naloge sem npr. sama prevzela pri projektih in kako sem jih izvedla. Z gradivi smo tako dokazovale kompetence, navedene standardih.

Ljudska univerza v Kranju je želela, da vsa dokazila potrdijo uradne osebe z žigom in podpisom (mogoče zaradi skrbi, da jih ne bi prilagodile sebi v prid). Tekom vpisovanja smo ugotovile, da je ta skrb v e-Nefiksu elegantno rešena s posebnim okencem, kjer ob tisku vpisa poleg kontaktnih podatkov računalnik pusti tudi “pečat” potrjevalca. V e-Nefiksu se ob želenem kontaktu pusti še IP naslov računalnika, kjer je mentor potrdil vpis.

Tekom izdelave osebne mape, ki smo jo morale oddati na Ljudsko univerzo v Kranju, sem spoznala, da je e-Nefiks precej preprost. Ko pripraviš nov vpis in ga pošlješ mentorjem v potrditev, ga ta lahko popravi in dopiše še svoje mnenje. Poleg tega ti lahko mentorji v sistemu e-Nefiks izdajo tudi priporočili.

Po vseh letih dela z mladimi, je to kar lepa potrditev, da vse prostovoljske dejavnosti niso bile zaman. ;)

mladinski delavki


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

PON-PET → 9:00-17:00