fbpx
Reportaža Nefiks kariernega dne 2020

| Nefiks karierni dan

Nefiks ekipa je v sklopu Nefiks kariernega dne 2020 obiskala tudi tri srednje šole, ki so gostile župane - Gimnazijo Bežigrad, Srednjo ekonomsko, storitveno in gradbeno šolo (Šolski center Kranj) ter Šolski center Novo mesto. 

Nefiks karierni dan: »Prihodnost je lokalna«

6. januarja 2020 je Zavod Nefiks po 31 srednjih šolah po vsej Sloveniji že petič zaporedoma v sodelovanju s šolami izvedel Nefiks karierni dan, ki letos poteka pod geslom »Prihodnost je lokalna«. S tem smo želeli srednješolce spodbuditi k razmisleku o ne le o tem, kateri poklic želijo opravljati, pač pa tudi o tem, kje bodo iskali svojo bodočo zaposlitev. Nefiks karierni dan je podprla Skupnost občin Slovenije, vabilu šol in Zavoda Nefiks pa se je odzvalo 20 županov, ki so se v kontekstu priložnosti za mlade, o razvojnih strategijah njihovih občin pogovarjali z dijaki. Nefiks karierni dan je potekal v okviru kariernega tedna Mreže KROJ – mladinske mreže za karierni razvoj.

S kariernim dnem dijaki dobijo informacije o različnih priložnostih in o potencialnih možnostih zaposlovanja v lokalnem okolju, kar lahko vpliva na njihove poklicne izbire. Vsi vključeni pa želijo tudi, da mladi začutijo, da so pomemben del za lokalno okolje in imajo možnosti razvijanja karierne poti tudi v domačih krajih. Deloma se te možnosti nakazujejo v strategijah razvoja občin, ki so bile sprejete, v kontekstu priložnosti pa so bile predstavljene tudi dijakom. Šole, ki se niso odločile za pogovor z župani, pa so kot govorce povabile druge navdihujoče goste, ki so mladim lahko podali koristne informacije pri odločanju za nadaljnje izobraževanje.

NKD 2020 bezigrad in kranj

Urša Zidar, vodja Nefiks kariernega dne: "Veseli nas, do so tako šole kot občine pokazale visok interes za pogovore o razvoju v lokalnem okolju. Na tak način lahko marsikateremu dijaku podamo nujne informacije, ki bodo lahko tudi pomembni kriteriji pri izbiri nadaljnjega izobraževanja – sploh, če bodo dijaki želeli zaposlitve iskati in ustvarjati v svojem lokalnem okolju".

Župani si želijo predvsem aktivnih mladih, s katerimi bodo skupaj gradili lokalne skupnosti. Županja mestne občine Ptuj, Nuška Gajšek: "Mlade v občini vidimo kot aktivne udeležence in soustvarjalce oblikovanja, sprejemanja in izvajanja lokalnih politik".

Dijakom Srednje zdravstvene in kemijske šole se je na Kariernem dnevu pridružil župan Novega mesta, Gregor Macedoni: "Želim si predvsem aktivnih mladih, ki sooblikujejo lastno prihodnost in prihodnost družbe s sodelovanjem v lokalni skupnosti z namenom prispevati k oblikovanju in izvajanju lokalnih politik".

Župan Kranja Matjaž Rakovec dodaja: "Zelo se trudimo za spodbujanje zaposlovanja mladih s projekti kot so Kovačnica in razvojem foruma za mlade. Danes sem opazil, da je med mladimi veliko interesa za take tematike."

V Kranju želijo mlade spodujati tudi s projektih

"Sam imam karierno pot že kar začrtano. Mi je pa veliko pomenilo, ko sem videl, da župan misli na nas in odpira projekte ki so namenjeni mladim, predvsem mi je bil zanimiv projekt Kovačnice, kjer bomo mladi dobili priložnost da oblikujemo javni prostor za mlade. Tu tudi vidim priložnost za pridobivanje lokalnih delovnih izkušenj."
dijak Jure, 17, Kranj
"Kljub temu da smo mladi, smo vseeno bodoči volilci. Povprečna starost je vsekakor okoli 18 let, in zato je bilo dobro slišati, da se občina zaveda kako sta stanovanjski in zaposlitveni problematiki povezani. Tudi novice o novih gradnjah so me razveselile."
dijakinja Ana, 18, Kranj

NKD 2020 kranj 1

"Zdi se mi, da je bil krasen odziv. Kot sem večkrat omenil v pogovoru, menim da prihodnost leži v servisnih panogah, veliko delovnih mest v panogah gradbeništva in trgovanja pa smo primorani zapolniti s tujimi delavci, in tu bi raje videli lokalno zaposlene mladostnike. Zelo se trudimo za spodbujanje zaposlovanja mladih s projekti kot so Kovačnica in razvojem foruma za mlade, in danes sem opazil da je med mladimi veliko interesa za take tematike."
župan Matjaž Rakovec, Kranj

NKD 2020 kranj 2

Dijaki šolskega centra Kranj so odšli domov, župan Kranja g. Rakovec pa je nadaljeval svojo pot naprej na Gimnazijo Franceta Prešerna. Tam ga je pričakalo 130 dijakov 4. letnika, ki jih je zanimalo, kje imajo možnost pridobivanja lokalnih izkušenj, kaj bo naredil župan glede študentskega dela, pa tudi kdaj bo postavljena nova avtobusna lokacija.

NKD 2020 kranj gimnazija

V Novem mestu poudarjajo lastno odgovornost pri načrtovanju kariere

Dijakom Srednje zdravstvene in kemijske šole v Novem mestu se je na Kariernem dnevu pridružil župan Novega mesta Gregor Macedoni. Zbrane je najprej nagovorila ravnateljica šole Damjana Papež, nato pa je z avtorsko pesmijo dogodek popestrila dijakinja Nina Suljić. Pod geslom Prihodnost je lokalna se je dijak Matic Žnidaršič z županom pogovarjal o zaposlovanju mladih v lokalnem okolju. Najprej se je župan predstavil, spregovoril je o svoji izobrazbi, s čim vse se je ukvarjal poleg šole ter razložil pot do sedanjega poklica. Dijakom je pojasnil, da se zavzema za občane ter skuša čim bolj uspešno reševati probleme.

"Želim si predvsem aktivnih mladih, ki sooblikujejo lastno prihodnost in prihodnost družbe s sodelovanjem v lokalni skupnosti z namenom prispevati k oblikovanju in izvajanju lokalnih politik na področjih izobraževanja, zaposlovanja, reševanja bivanjskih problemov in vključevanja mladih v procese politične participacije."
Gregor Macedoni, župan občine Novo mesto pred pričetkom dogodka

Dijaki so županu postavili nekaj vprašanj. Zanimalo jih je, kakšna je razlika med iskanjem službe danes in v njegovi mladosti. Povedal je, da imajo sedaj mladi veliko več odprtih možnosti izobrazbe in zaposlitve kot v njegovem času. Dijake je zanimalo tudi, v katerih poklicih so v lokalnem okolju največje potrebe po novem kadru in odgovoril jim je, da sta farmacija ter zdravstvo vsekakor na vrhu lestvice, kar jih je še posebej razveselilo. Povpraševanje je bilo tudi po informacijah glede plačila dijaškega in študentskega dela in kje bi lahko mladi iskali pomoč pri ustanavljanju podjetij. Župan je odgovoril, da si lahko delovne izkušnje mladi pridobijo že z dijaškim delom ter kasneje poskušajo sami najti način do uspeha ter da je potrebno biti v današnjem času tudi iznajdljiv in predvsem odgovoren zase.

Dijakinja Petra iz Šolskega centra Novo mesto je povedala sledeče: "Pogovor z županom se mi je zdel poučen, izvedela sem veliko novega. Veseli me, da je zdravstvena stroka ena izmed bolj iskanih poklicev na trgu dela v lokalnem okolju".

"Župan sam je dobro izpostavil, da lahko izkušnje in poznanstva dobivamo že s študentskim delom, ki nam bodo vrata odpirala naprej na našo poklicno pot."
dijakinja Marija, Novo mesto

NKD 2020 novo mesto 2

Nekaj besed sta nam namenili tudi svetovalni delavki Šolskega centra Novo mesto, Jožica Hrovat in Polona Kramar:

"Pogovor z županom nam je odprl novo poglavje, saj smo spregovorili o naboru poklicev, ki jih v lokalnem okolju potrebujemo. Všeč nama je bilo, ker je spodbujal podjetništvo, saj se dijaki s tem v šolskem okolju ne srečujejo pogosto. Ključno pri pogovoru pa se nama je zdelo, da je župan velikokrat poudarjal lastno odgovornost pri načrtovanju karierne poti, da sam pri sebi vidiš in spoznaš, kaj te zanima in v čem si dober. Dijaki so imeli priložnost spoznati, kakšne so možnosti zaposlitve in na kakšne načine lahko pridobivajo izkušnje."


Kaj pa pravi Ljubljana?

"Predvsem bi izpostavil, da je pomembno, da se razvija participacija mladih na vseh ravneh, to pomeni, da je na občini Ljubljana, da spodbuja projekte, ki se povezujejo z mladimi. Vsaka OŠ, vsaka sredna šola mora izbirati svoje predstavnike, ki bodo potem te interese zastopali pri županu. Le tako lahko razvijemo vse pomembne strategije in gledamo v prihodnost."
dijak, Ljubljana
"Glede zaposlovanja menim, da največ pripadnikov moje generacije dela v gostinstvu. Mene osebno bolj vleče v smer kemije. Študentsko delo je krasen vir pridobivanja izkušenj, in tudi če bi zgolj pospravljala epruvete, bi se takega dela z veseljem lotila. Da malo »flexnem«, naj omenim tudi, da sem v bendu. Zato bi si želela, da bi bilo več kulturnih dogodkov, organiziranih iz strani mladih za mlade."
dijakinja, Ljubljana

NKD 2020 ljubljana bezigrad

In drugje po Sloveniji?

Ptuj

Na Gimnaziji Ptuj smo slišali mnenje županje Nuške Gajšek. Trdi, da mlade v občini vidijo kot aktivne udeležence, soustvarjalce lokalnih politik. Darja Rokavec, vodja kariernega dne na gimnaziji Ptuj je svoje občutke povzela tako: "Ob pestri paleti aktivnosti s področja karierne orientacije na Gimnaziji Ptuj, smo se ponovno z veseljem pridružili Nefiks kariernemu dnevu 2020. Opozoriti mlade, da so pomemben segment lokalnega okolja in da imajo možnosti razvijanja karierne poti tudi v domačih krajih je bila odlična odločitev. Županja občine Ptuj Nuška Gajšek je dijakinjam in dijakom, ob razvojnih strategijah ter zaposlitvenih možnostih v lokalnem okolju, predstavila tudi svojo karierno pot".

"Pričakujemo nova delovna mesta na področjih arheologije, gerontologije in fizioterapije, občina pa tudi aktivno privablja visoko tehnološka podjetja."
Nuška Gajšek, županja občine Ptuj

Ga. Gajšek dodaja: "Le z vključevanjem mladih v odločevalni proces lahko zares nagovorimo težave, s katerimi se soočajo. In če želimo, da ostanejo v lokalnem okolju, moramo nagovoriti njihove želje in potrebe". Na vprašanje, kaj so jo naučili oziroma kaj jo učijo mladi pa je odgovorila Nuška Gajšek: "Mladi me navdihujete s svojim uporništvom in idealizmom, da je vse mogoče." 

NKD 2020 ptuj

Idrija

Občina Idrija že vrsto let zapored izgublja število prebivalstev, zato je vprašanje retencije mladih za njih še posebno pereče. Župan občine Idrija Tomaž Vencelj je to in ostala vprašanja mladih nagovoril na Gimnaziji Jurija Vege.

Na Gimnaziji Jurija Vege v Idriji sta pogovor z županom vodila dijaka 3. letnika gimnazije, Andraž Kosmač in Daša Vončina. Eden izmed ciljev našega dogodka je bilo tudi ponuditi dijakom priložnost razvijanja veščin vodenja pogovora. Na ta način je interakcija med mladimi in župani še bolj osebna. Kot mnogi drugi mladi moderatorji, sta nekatera vprašanja prilagodila na lokalno okolje in jih suvereno dopolnila z novimi. Županu občine Idrija so prisluhnili dijaki tretjega in četrtega letnika smeri gimnazija in strojni tehnik ter seveda učitelji in ravnateljica.

NKD 2020 idrija

"Mislim, da je imel župan prav, ko je nagovoril mlade, da sami podajo predloge in ideje za izboljšanje življenja v občini. Le tako se lahko ustvari mladim bolj prijazno okolje."
dijak Gašper, Idrija

Ormož

Prav posebno smo bili veseli obiska mag. Danijela Vrbnjaka, župana občine Ormož, saj s svojimi rosnimi 36 leti spada med mlajše župane, zato se zaveda pomembnosti zaposlovanja v lokalnem okolju in težav mladih. Nagovoril je dijake Gimnazije Ormož, njegov pristop pa najbolje povzamejo njegove besede:
"Ustrezna zaposlitev je pogoj za ustvarjanje."
Danijel Vrbnjak, župan občine Ormož

NKD 2020 ormoz

Dijaki so ob koncu pogovora županu Ormoža postavili kar nekaj vprašanj, zanimalo jih predvsem, kako se lahko vključujejo v neformalno delo že v času šolanja, kateri so poklici prihodnosti, kako se iščejo investitorji in kako lahko uveljavijo svojo podjetno idejo. Z današnjim dnem smo spletli še tesnejšo vez med občino in šolo in občutili podporo župana, ki spodbuja mlade, da so aktivni in podjetni že tekom svojega šolanja in po končanem izobraževanju ostanejo v lokalnem okolju. Občina mladim lokalno okolje dela privlačnejše tudi s pozitivno stanovanjsko politiko, z otroškim in mladinskim parlamentom pa mlade vabi k nenehnemu dialogu in sodelovanju.

Radenci

Dijake Srednje šole za gostinstvo in turizem v Radencih je obiskal podžupan Radencev Miran Jelen. Povedal je sledeče: "Obravnavana tematika je v času, ko gostinska podjetja zapirajo obrate v naši regiji zaradi pomanjkanja kadrov, res aktualna. Glede na to, da je naša občina po številu prebivalstva, starejšega od 65 let, na sedmem mestu v državi, je seveda naša velika želja, da bi se ta krivulja obrnila. Občina z novim vodstvom želi poskrbeti za prijaznejše bivanje vseh občanov. Čaka nas kar veliko investicij – med njimi tudi gradnja stanovanj, s katerimi želimo pomagati, da bi se mlajši prebivalci lažje osamosvojili".

Nejc Fartek, dijak SŠGT je pozdravil fokus občine na turizem: »Dobra vizija občine je, da daje poudarek turizmu. Hkrati pa pozdravljam skrb občine za obnovitev parka.«

"Tematika naslova okrogle mize »Prihodnost je lokalna« se mi je zdela zelo zanimiva. Veseli me, da je občina pripravljena prisluhniti mladim, njihovim idejam ter hkrati v prihodnosti zagotoviti delovna mesta, za katera se izobražujemo."
dijakinja Ana Toplak, SŠGT, Radenci
NKD 2020 radenci

Tudi ravnateljica Janja Prašnikar Neuvirt nam je namenila nekaj besed: "Vesela sem sodelovanja občine Radenci s Srednjo šolo za gostinstvo in turizem. Pozdravljam ideje, ki jih je podžupan predstavil na okrogli mizi. Z dobrim sodelovanjem lahko pripomoremo k ponovnemu razvoju občine Radenci in s tem k večji prepoznavnosti poklicev s področja gastronomije in turizma, za katere izobražujemo na SŠGT Radenci".

Nova Gorica

V mestni občini Nova Gorica se je Nefiks karierni dan odvijal na Šolskem centru Nova Gorica. Obiskal jih je župan dr. Klemen Miklavič. Med kolegi je znan po vnosu novih idej, energije in pristopa v goriški politični prostor. Več let je delal in raziskoval v tujini, a se je nato vrnil nazaj, zato je bil idealen govorec za dogodek o lokalni prihodnosti.

NKD 2020 nova gorica

Jesenice

Gimnazija Jesenice je zadela »jackpot« na Kariernem dnevu. Obiskal je ni zgolj en župan, ne zgolj dva, ampak kar tirje različni župani. Gospod Blaž Račič (župan občine Jesenice), gospod Janez Fajfar (župan občine Bled) in gospod Jože Sodja (župan občine Bohinj). Vsak je reprezentiral svojo občino, mlade pa je najbolj zanimalo, kako nameravajo občine zaustaviti beg možganov. Poklici prihodnosti so za posamezno občino deloma vezani na specifiko posamezne občine, na Bledu in v Bohinju je prevladujoča panoga turizem, na Jesenicah je priložnosti več, od Acronija, ki zaposluje inženirje, do splošne bolnišnice, ki zaposluje zdravnike in medicinsko osebje.

NKD 2020 jesenice

Vsi trije župani pa so naklonjeni mladim podjetnikom, ki imajo vizijo in načrt razvoja novega ali širitve že obstoječega podjetja.

Ljutomer

Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer je obiskal podžupan Niko Miholič, ki prihaja iz sveta gospodarstva, zato so učenci še posebno prisluhnili njegovemu mnenju. Povedal je, kaj si misli o begu možganov, omenil pa je tudi fenomen "vdora mišic", ki je nasproten begu možganov. Če beg možganov govori o tem, kako visoko izobražen kader odhaja za delo v tujini, potem vdor mišic govori o pojavu, ko v državo vstopi veliko fizično sposobnih oseb in na trgu dela prevzame dela z manj vstopnimi kriteriji. Glavni interes občine Ljutomer je pridobivanje investitorjev, s pomočjo katerih bodo lahko odprli nova delovna mesta.

Dijakinja gimanzije nam je povedala, da še ne ve, kaj bi delala, ampak da glede na njene interese ne verjame, da bo našla zaposlitev v lokalnem okolju.

 

NKD 2020 ljutomer

Šentjur

Dijaki Šolskega centra Šentjur pa so imeli drugačno izkušnjo, saj jih je obiskala Tara Drev, ustvarjalka simplplaner-ja, in sicer z namenom, da bi jim predstavila svojo podjetniško pot in vtise, ki jih doživlja kot samostojna podjetnica. Njeno sporočilo za dijake je bilo: "Nikoli se ne smemo predati, ampak vedno znova vstati, si zasnovati nov načrt in slediti svojemu cilju".

 NKD 2020 sentjur

Eva, dijakinja iz Šentjurja, je tako povzela izkušnjo:

"Predstavitev njene osebne izkušnje in pa njene podjetniške poti mi je bila všeč, saj je povedala tako, kot je, in ni ničesar olepšala. Zelo mi je bilo všeč, da je na koncu naredila tudi anketo ter podarila kar nekaj svojih simplaner-jev."
Eva, ŠC Šentjur

Celje

Na Šoli za hortikuturo in vizualne umetnosti Celje so gostili podžupanjo Mestne občine Celje, gospo Bredo Arnšek, ter vodjo oddelka za družbene dejavnosti na MOC Celje, gospo Polono Ocvirk. Pogovor sta vodila dijaka Jona Jakop in Gašper Kunst, samega dogodka pa so se udeležili dijaki zadnjih letnikov. Koordinatorka kariernega dne na šoli, gospa Sergeja Jekl je po koncu digodka zapisala: "Menim, da so pogovori o poklicni prihodnosti in karieri mladih nujni in potrebni, zato bi bilo v prihodnje dobro pritegniti še več sogovornikov, na primer delodajalce, zlasti tiste, ki so pripravljeni mladim nuditi tudi štipendije, naše nekdanje dijake, ki so danes uspešni podjetniki idr.".

"Današnji dogodek me je presenetil, saj je podžupanja govorila pristno. Rekla je: »Mi ne moremo brez vas, vi ne morete brez nas, torej se dopolnjujemo.«."
dijak_inja, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
"Na današnjem srečanju smo izvedeli veliko zanimivega, kot na primer, kje se lahko zaposlimo, kje nas občina Celje potrebuje, katere nove storitve so uvedli in jih še bodo uvedli. Zdi se mi prav, da vemo, kaj se dogaja v naši občini, saj kot pravijo: Na mladih svet stoji."
dijak_inja, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

 

Zagorje ob Savi in Trbovlje

14. januarja so se Nefiks kariernega dne na Srednji šoli Zagorje udeležili župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan in župan Občine Hrastnik Marko Funkl. Gosta sta bila tudi Tjaša Polc, strokovna sodelavka Regionalne razvojne agencije Zasavje, in Tadej Psarn, srednji zdravstvenik, ki se je šolal na Srednji šoli Zagorje.30.

30. januarja se je župan Zagorja ob Savi udeležil tudi Nefiks kariernega dne na Gimanziji in srednji ekonomski šoli Trbovlje. Ob tem je podal izjavo, da računa na mlade in njihovo aktivno participacijo.

"Vsak županski mandat posebej si zastavljam vprašanje, kako mlade nagovoriti, da se še  aktivneje vključijo v izgradnjo skupnosti, v kateri živijo, v njene tehnične izboljšave, v vse njene estetske popravke - skratka, kako naj postanejo aktivni Zagorjani in Zagorjanke ter aktivno participirajo k renesansi našega mesta v prvovrstno skupnost. Verjamem namreč v svežino idej mlajše generacije, v njihovo prodornost, inovativnost, v njihov brezmejni navdih. In če me vprašate, kje je mladim v Zagorju mesto, bom odgovoril: povsod v našem mestu jim je mesto. In le nebo je meja ... Zato v Zagorju mladim ponujamo številne priložnosti, da zrastejo v odgovorne državljane, ki jim bomo lahko zaupali, kar so nam zaupali naši očetje in kar nam je uspelo nadgraditi. Računam na mlade pri sokreiranju vseh naših politik: okoljske, saj bo od nje odvisno kakovostno bivanje zanamcev, stanovanjske, da bodo lahko ustvarili družine, podjetniške, zaposlovalne in socialne politike, ki jim bodo ponudile možnost dostojnega preživetja ... in do mladinske politike na sploh, ki mora rasti z mladimi. Zagorje bo le z aktivno participacijo mladih postalo mesto, iz katerega mladi ne bodo odhajali, če pa bodo že morali, se bodo vanj z veseljem vračali, saj jih bosta tu čakali igrivost najmlajših in modrost starejših - zmagovita kombinacija, torej. Mladi v Zagorju in pri meni zares - štejejo."
Matjaž Švagan, župan občine Zagorje ob Savi

 Članek o Nefiks kariernem dnevu na Srednji šoli Zagorje pa smo našli tudi v lokalnem časopisu Zagorja, preberete pa ga lahko tudi v časopisu Savus.

NKD 2020 clanek zagorje 600px


Karierni dan je bil uspeh v vsakem pomenu besede. Zbralo se je 30 šol po celi Sloveniji, od gimnazije Maribor pa vse do gimnazije Piran. Nova Gorica, Tolmin, Zagorje, Šentjur … . Obiskali smo gimnazije, pa ekonomske, gradbene, kozmetične in zdravstvene šole. Ustvarili smo spomine, ki bodo ostali v mislih mnogih dijakov, pa tudi kakšnega župana. Ugotovili smo, da ni potrebe po selitvi, saj lokalno okolje nudi ogromno priložnosti za zaposlitev in karierni razvoj mladih. Večinoma so to panoge kot so servisna, industrija, poklici vezani na okolje in pomoč starejšim.

Med največjimi izzivi za zaposlitev v lokalnem okolju mladi vidijo tudi stanovanjsko politiko, česar se župani večinoma zavedajo in financirajo vrsto stanovanjskih projektov. Popularni so tudi projekti »od mladih-za mlade«, kjer občina sodeluje z mladimi, kot je na primer Kovačnica v Kranju. Občina ponudi mladim sredstva in pomoč pri oblikovanju prostora za mlade, ti pa v zameno ponudijo lasten pogled in mladostniško energijo. Informacije, ki smo jih delili in pridobili, bodo nedvomno v pomoč mladim dijakom v prihajajočih mesecih, ko se bodo srečali z odločitvijo o naslednjem koraku v njihovi karieri.

Kljub temu da je Karierni dan zgolj to – le en dan, pa je Zavod Nefiks na voljo mladim vseh starosti kadarkoli v letu. Mladi se lahko na nas obrnejo kadarkoli in se udeležijo mnogih zanimivih aktivnosti, usmerjenih v njihov karierni razvoj in pomoč na trgu dela.


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

Pisarna: PON-PET → 10:00-13:00
Telefon: PON-PET → 9:00-16:00