fbpx
Za nami je prvi participativni proračun v MC Vič

| Aktualno

Participativni proračun – kaj sploh je to? V Mladinskem centru Vič se močno zavedamo potenciala, ki ga imajo naši mladi. Ta potencial se kaže na več načinov; seveda pa sta zagotovo najbolj očitni vestnost in odgovornost. Ker se zavedamo, da imajo mladi mnoge dobre ideje, smo mnenja, da jih lahko uresničimo skupaj. Zato smo se odločili, da izpeljemo projekt z naslovom Izboljšaj MC Vič!

2020 jun mc participativni kaj je pp

V MC Vič je maja in junija 2020 participativni proračun potekal po sledečem vrstnem redu. Po sprejeti odločitvi smo v Svetu mladih sprejeli časovni okvir in določili pravila za oddajo predlogov. Prav tako smo objavili finančni okvir projektov, ki bodo izpeljani.

Po končanem roku prijav je Svet mladih MC Vič pregledal oddane predloge in z veseljem ugotovil, da vsi predlogi ustrezajo kriterijem in jih posledično lahko vključimo v glasovalni izbor.

Naslednji dan so se pričele volitve. Na volilnem mestu so bili objavljeni opisi predlaganih projektov, ki so jih sestavili prijavitelji, in njihova vrednost, poleg tega pa smo imeli pripravljeno tudi seznam za vpis volivcev za preverjanje enkratne volilne pravice vsakega upravičenca, glasovnice in pa volilno skrinjico.

2020 jun glasovanje participativni proracun

V vseh 4 dneh, kar je potekalo glasovanje, je svojo volilno pravico izkoristilo 30 mladih, ki so izvolili naslednje predloge.

 • Projekt »Nogometni dresi« je prejel 9 glasov.
 • Projekt »Mreža za koš« je prejel 7 glasov.
 • Projekt »Animatorske majice« je prejel 7 glasov.
 • Projekt »Vtičnice« je prejel 2 glasova.
 • 5 oddanih glasovnic je bilo neveljavnih.

Na podlagi prejetih glasovnic bodo izvedeni naslednji projekti: Nogometni dresi v predvideni vrednosti 240 €, mreža za koš v predvideni vrednosti 30 € in animatorske majice v predvideni vrednosti 224 €.

Skupna vrednost izvedenih projektov je predvidoma 494 €.

Glede na predvideno vrednost projektov lahko zaključimo, da bodo sredstva dobro izkoriščena, kajti skladno s predvidenim proračunom, ki so ga mladi imeli na voljo, bo neizkoriščenih ostalo zgolj 6 €.

Pravila sodelovanja so bila sledeča:

 • Predloge lahko posreduje vsak, star 14-29 let.
 • Vsak lahko poda največ dva predloga.
 • Predlog se odda na vic@nefiks.si
 • Za veljavno oddajo predloga bodo šteli predlogi oddani na obrazcu, ki se nahaja na spletni strani MC Vič, ki bodo oddani do 30.5.2020 ob 12:00.

Kriteriji za izbiro projekta:

 • projekt je v skladu z aktivnostmi MC Vič
 • skupni stroški projekta znašajo največ 500€
 • projekt je zastavljen varčno in okoljsko odgovorno
 • projekt je v administrativnih zmožnostih MC Vič.

Postopek izvedbe:

 • Izvedeli se bodo največ trije projekti, katerih skupni stroški ne presegajo 500€.
 • Predloge bo pregledala, in v skladu z merili umestila na glasovanje, komisija v zasedbi Sveta mladih MC Vič.
 • Glasovanje o zmagovalnem predlogu bo potekalo 4.6. do 9.6.2020 v igralnici MC Vič, kjer se bo nahajala glasovalna skrinjica v delovnem času igralnice.
 • Glasuje lahko vsak, star 14-29 let.
 • Vsak lahko glasuje enkrat – zato imej s seboj osebni dokument.

Je pa izvedba prvega participativnega proračuna prinesla ugotovitev; in sicer da imajo mladi še mnoge ideje, ki jih je vredno izkoristiti in posledično je projekt vredno ponoviti čez nekaj časa – se pa pozna, da šele ko damo mladim priložnost, da povedo, kaj bi želeli, se začnejo dogajati spremembe in povečevati njihova vključenost. Dokler pa zgolj razmišljamo, kaj potrebujejo, v resnici obstaja velika verjetnost, da ne zadenemo tistega, kar oni ocenjujejo za nujno.

2020 jun mc participativni citat 2

2020 jun mc participativni citat 3

Svet mladih MC Vič

 


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

PON-PET → 9:00-17:00