fbpx
[prejeli smo] Javni poziv za udeležence PONI Zeleni kras

| Prejeli smo

RRA ZELENI KRAS PRIČENJA Z IZVAJANJEM ŠTIRIMESEČNEGA PROGRAMA PODJETNIŠKEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROJEKTA »PONI ZELENI KRAS« - PODJETNO NAD IZZIVE V PRIMORSKO-NOTRANJSKI REGIJI

Regionalna razvojna agencija za Primorsko-notranjsko regijo pričenja z izvajanjem podpornih aktivnosti za potencialne podjetnike. Objavljen je 1. javni poziv za vključitev 11-ih udeležencev v projekt Podjetno nad izzive.

 poni zeleni kras

»ODDAJ SVOJO PRIJAVO« najpozneje do 13. 11. 2020

Oddaja prijave:

 • osebno na sedežu RRA Zeleni kras, Prečna ulica 1, Pivka.
 • priporočeno po pošti (ovojnica).

1. O PROJEKTU

Projekt PONI Zeleni kras je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v štirih mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To se doseže skozi celostni program podjetniških usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej. Posebnost operacije predstavlja zaposlitev udeležencev za čas trajanja programa na RRA Zeleni kras, kar udeležencem omogoča ne le finančno podporo pri razvoju njihovih poslovnih idej, ampak tudi čas, ki ga lahko udeleženci namenijo izključno pridobivanju novih znanj, izkušenj in pripravi na vstop na samostojno podjetniško pot.

V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v Primorsko-notranjski regiji ter da so na dan pričetka vključitve osebe z nami zmožne podpisati pogodbo o zaposlitvi. Prijava poteka preko javnega poziva, objavljenega na spletni strani RRA Zeleni kras. Poziv je odprt do 13. 11. 2020.

Cilj projekta je, da udeleženci po končanem usposabljanju ustanovijo lastni poslovni subjekt (s.p., d.o.o. ali drugo obliko poslovnih subjektov). V projekt PONI Zeleni kras bo do leta 2023 vključenih 52 potencialnih udeležencev.

Obdobje izvajanja: 2020 - 2023.

Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vse dodatne informacije o projektu najdete na strani: https://www.rra-zk.si, na e-mail info@rra-zk.si, na tel. 05 721 22 40 ali osebno na sedežu RRA Zeleni kras, Prečna ulica 1, 6257 Pivka.

2. VKLJUČITEV V PROJEKT

Vključitev v projekt PONI je možna v skladu z objavljenim javnim razpisom za vključitev nove skupine udeležencev. Objavljen je na spletni strani RRA Zeleni kras (predvidoma vsake štiri mesece).

Pogoji za vključitev:

 • poslovna ideja,
 • stalno ali začasno bivališče v eni izmed občin Primorsko-notranjske regije,
 • pogojev glede stopnje izobrazbe ali starosti ni,
 • prijava v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje ni potrebna,
 • kandidat predhodno še ni bil vključen v katerekoli program Podjetno v svet podjetništva v Primorsko-notranjski ali drugi regiji,
 • izbran kandidat bo imel na dan vključenosti v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi na RRA Zeleni kras,
 • kandidat ima poravnave vse zapadle obveznosti do države,
 • kandidat odda vlogo za vključitev v projekt samo v Primorsko-notranjski regiji.

Prijavna dokumentacija vključuje:

 • prijavni obrazec,
 • življenjepis,
 • fotokopijo dokazila o izobrazbi,
 • izpis obdobij zavarovanj iz katerega so razvidni pretekli delodajalci (izpis prejmete na ZZZS ali ZPIZ-u),*
 • fotokopija dokazila o začasnem bivališču, v kolikor je prijavljeno.
*izpis ZZZS oziroma ZPIZ-a se uporablja na namene kontrole, da kandidat predhodno še ni bil vključen v katerekoli projekt PVSP.

Oddaja prijave:

 • osebno na sedežu RRA Zeleni kras, Prečna ulica 1, Pivka.
 • priporočeno po pošti.

Rok za prijavo je 13. 11. 2020.

 • 3. POTEK DELA
 • V posamezno skupino je na enkrat vključenih 10-11 udeležencev, ki z vključitvijo pridobijo:
 • 4-mesečno zaposlitev s polnim delovnim časom na RRA Zeleni kras,
 • kvalitetna podjetniška usposabljanja z različnih področij,
 • individualna svetovanja s strani strokovnjakov za podjetništvo,
 • stalno prisotnost in pomoč mentorjev, ki udeležence spremljajo in jim pomagajo pri realizaciji poslovnih idej,
 • podporo pri izdelavi poslovnega načrta in pripravi produktov / storitev,
 • mreženje z ostalimi kandidati in drugimi podjetniki,
 • delo s somišljeniki po principu co-workinga,
 • vsakodnevno pridobivanje praktičnih podjetniških izkušenj z opravljanjem aktivnosti na terenu.

Delo bo potekalo v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva, Veliki otok 44b, Postojna, praviloma od ponedeljka do petka med 07:30 – 15:30 uro.

 Dokumenti so dostopni na povezavi.


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

PON-PET → 9:00-17:00