fbpx Nefiks
Nedelja, 7 Marec 2021

O Zavodu Nefiks      Nefiks.si      Naše aktivnosti       Ponudba      English

ikonca f ikonca y ikonca i ikonca t

 

 

Making it Matter - Projekt vključevanja mladih z manj priložnostmi

V sredo, 18. novembra, smo se udeležili poročanja dognanj projekta Making it Matter. Projekt je mednarodni projekt partnerjev Hrvaške, Slovenije, Nemčije, Belgije, Danske in Irske, kateri namen je prikazati obstoječe politike in prakse spodbujanja mladih z manj priložnosti v prostovoljstvu. Pregledali so politike prostovoljstva na Evropski in nacionalni ravni, raziskavo so naredili tudi po prostovoljskih organizacijah ter z intervjuji ter anketnimi vprašalniki pridobili konkretne odgovore iz strani prostovoljcev.

 projekt making it matter

Ugotovitve, do katerih so prišlo z zaključkom raziskave se nanašajo na politično ozadje, prakse organizacij ter konkretne izkušnje mladih prostovoljcev.

Pregled obstoječega političnega stanja:

 • Vključevanje mladih z manj priložnostmi v novejših dokumentih vključuje le Nova evropska solidarnostna enota ter Strategija EU za mlade.
 • Sloveija in Hrvaška urejata prostovoljstvo s posebnimi zakoni, države z daljšo tradicijo prostovoljstva (Nemčija, Irska, Danska) pa nimajo posebnih zakonov.
 • Države prepoznavajo potrebo po razvoju prostovoljstva z željo nacionalnih strategij, vendar morajo institucije na nacionalni ravni podpreti in priznati prostovoljstvo.
 • Mladi z manj priložnostmi so vključeni v prizadevanja za vključenost, vendar področje specifičnih ukrepov za vključevanje mladih z manj priložnostmi ni dovolj dobro podprto.
 • Kljub političnemu stanju, obstajajo dobre prakse vključevanja mladih z manj priložnostmi, ki jih običajno izvajajo prostovoljske organizacije, ki se konkretno ukvarjajo z mladimi in socialno vključenostjo.

Izkušnje organizacij, ki vključujejo mlade z manj priložnostmi:

 • Večina (v raziskavi sodelujočih) organizacij je že vključilo mlade z manj priložnostmi. ¾ organizacij je kot prostovoljce vključilo svoje uporabnike, od tega v večini ni šlo za načrtovano dejavnost.
 • Manj kot polovica organizacij ima v svojih dokumentih opredeljeno vrednoto vključevanje raznolikih prostovoljcev.
 • Najpogosteje so vključeni prostovoljci s socialnimi in ekonomskimi ovirami ter mladi s kulturnimi razlikami.
 • Organizacije ne vključujejo mladih brezdnomih ljudi, ljudi z psihijatričnimi ali duševnimi boleznimi, bivše uživalce drog in alkohola ter ljudi, ki so storili kazniva dejanja.
 • Težave, za vključevanje takšnih prostovoljcev je premalo znanja za delo s specifičnimi skupinami ter premalo organizacijskih virov, ki bi prostovoljce podprli pri delu.
 • Z izključevanjem določenih skupin se tako še bolj povečuje stigmatizacija.

Največji doprinos vključevanja mladih z manj priložnostmi v prostovoljstvu je v vseh prostovoljcih, ki so aktivni. V povprečju so to prostovoljci, ki svoj čas v organizaciji namenijo dlje časa. S tem pridobijo večjo socialno mrežo, manj so osamljeni ter se počutijo pripadni organizaciji. Na koncu koncev mladi prostovoljci pridobijo novo znanje, veščine s čimer se poveča tudi njihova samozavest in zaupanje vase.

V okviru projekta je sodelovala Slovenska filantropija - Making it Matter – the impact of volunteering on social inclusion – Slovenska filantropija

O projektu lahko preberete tudi v angleščini na Making it matter (europeanvolunteercentre.org).