fbpx
Podporne institucije

| Nefiks karierne rešitve

Ko se odločate za samostojno podjetniško pot, imate zagotovo številna vprašanja, ki se vam odpirajo in ne veste natanko, kje bi lahko dobili odgovore. V Sloveniji je podjetniško podporno okolje ustrezno organizirano in nudi številne informacije v zvezi z ustanovitvijo ter zagonom poslovanja podjetja, ponuja številna usposabljanja in mentorstvo. Podjetniki imajo za zagon poslovanja (in kasnejšo širitev poslovanja) na razpolago različne oblike finančnih in nefinančnih pomoči.


Finančna pomoč
Finančna pomoč je za mnoge začetnike bistvenega pomena. Velikokrat imajo posamezniki dobre poslovne ideje, toda malo finančnih sredstev za njihovo realizacijo. Toda če je ideja dobra, obstaja veliko možnosti financiranja. Finančno podporo, ki je v obliki spodbud samozaposlenim in sredstev za zagon novih inovativnih podjetij ponujajo naslednje institucije.


Slovenski podjetniški sklad
Slovenski podjetniški sklad javna finančna institucija Republike Slovenije, ustanovljena z namenom izboljšanja dostopa do finančnih sredstev za različne razvojno - poslovne projekte mikro, malih in srednje velikih podjetij. Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/

SPIRIT
SPIRIT je javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. Več na: https://www.spiritslovenia.si/

Slovenski regionalni razvojni sklad
Slovenski regionalni razvojni sklad je javna finančna institucija, ki praviloma preko javnih razpisov dodeljuje spodbude za izvedbo projektov na območju Slovenije, in sicer na področju podjetništva, kmetijstva, javne infrastrukture in tako naprej. Več na: https://www.srrs.si/

Nekateri drugi viri v pomoč podjetnikom:
- SID banka (Slovenska izvozna in razvojna banka - https://www.sid.si/ )
- EKO sklad (subvencije in ugodni krediti za investicije v okoljske naložbe itd. - https://www.ekosklad.si/
- Poslovni angeli Slovenije (klub, ki povezuje zagnane startupe in uspešne investitorje - https://poslovniangeli.si/ )
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- EU-skladi.

podporneinstitucije


Nefinančne oziroma posredne pomoči

Poleg finančne pomoči, je mladim podjetnikom v Sloveniji na razpolago tudi nefinančna oziroma posredna državna pomoč. Ta je zelo razvejana, omogočajo pa jo številni izvajalci različnih vrst podpore. Nekatere med njimi so:
- točke SPOT (Slovenske poslovne točke),
- podjetniški inkubatorji,
- univerzitetni inkubatorji,
- tehnološki parki,
- iniciative start-up Slovenija,
- mreže EEN.

Obstajajo tudi druge oblike podpore podjetništvu:
- coworking prostori (npr. poligon v Ljubljani - omogočajo podporo za zagon podjetij, mreženje, iskanje poslovnih partnerjev, informiranje, svetovanje, usposabljanje),
- podjetniški pospeševalniki (acceleratorji), ki nudijo podporo inovativnim start-upom pri globalni rasti,
- Gospodarska zbornica Slovenije (nudi pomoč pri internacionalizaciji, svetovanje, usposabljanje),
- Obrtno-podjetniška zbornica (svetovanje, usposabljanje, izdajanja obrtnih dovoljenj itd.),
- Erasmus program za mlade podjetnike (sofinanciranje podjetniškega usposabljanja – izmenjava izkušenj med podjetniki znotraj EU),
- Evropski portal za MSP,
- EUREKA (pospeševanje sodelovanja med podjetji in raziskovalnimi institucijami),
- EUROSTARS.

Če začenjate svojo podjetniško pot imate dovolj virov, na katere se lahko obrnete za finančno ali posredno pomoč. Med drugimi podporo mladim podjetnikom nudimo tudi na Zavodu Nefiks. Skozi različne delavnice, predavanja in članke skušamo mlade s poslovno idejo spodbuditi k temu, da jo tudi realizirajo. Spremljaj nas na kanalih Zavoda Nefiks še naprej.

Klara Anžlovar

Viri:
https://www.podjetniski-portal.si/uploads/gradiva/spot/poglavje_11_podporne_institucije.pdf
https://podjetniskisklad.si/sl/
https://www.spiritslovenia.si/
https://www.sid.si/
https://www.ekosklad.si/
https://poslovniangeli.si/
https://www.srrs.si/

Slika: https://www.pexels.com/photo/man-standing-while-holding-red-marker-pen-facing-marker-board-7369/

2020 NKR logo all5 nalozbo rgb


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

Pisarna: PON-PET → 10:00-13:00
Telefon: PON-PET → 9:00-16:00