fbpx
Kdaj bo karierno svetovanje osvobojeno spolnih vlog?

| Kolegice

V okviru obeleženja letošnjega mednarodnega praznika dela smo želeli preko anketnega vprašalnika pridobiti vpogled mladih  v razumevanje položaja žensk znotraj IT področja. Ugotavljamo, da stereotip, da je IT področje še vedno rezervirano za moške, ostaja.


Stereotip, da je IT področje rezervirano za moške, še ostaja.

70% udeležencev je mnenja, da je IT področje še vedno rezervirano za moške. Razloge za to vidijo predvsem v vzgoji žensk in njihovem usmerjanju v bolj stereotipno ženske poklice, ter premalo vzpodbud znotraj IT področja. Starostno se fantje srečajo z uporabo digitalnih tehnologij (npr. preko igranja računalniških igric) prej kot večina deklet, prav tako jih k raziskovanju tega področja močneje spodbuja okolje, družba. Fantje so tako že na samem začetku v boljši poziciji pridobivanja digitalnih kompetenc, kot tudi samega razumevanja področja. Na drugi strani je lahko dekletom iste starosti področje udejstvovanja v digitalnem svetu precej bolj abstraktno, nedojemljivo in se temu področju že pred njegovim konkretnim poznavanjem izogibajo.

Razlike, ki se začnejo vzpostavljati že tekom osnovnošolskega izobraževanja, se v srednješolskem obdobju zgolj poglobijo. Večina deklet pridobi večino svojega znanja in razumevanja digitalnih tehnologij v času študija – takrat, ko je prvi korak na njihovi karierni poti že narejen.

Položaj žensk, ki so zaposlene v IT sektorju, je razumljen kot neenakopraven z moškimi. Več kot polovica udeležencev je mnenja, da imajo znotraj IT področja moški več možnosti za karierno napredovanje.

Kolegice pr sporočilo 1maj kdaj bo karierno svetovanje osvobojeno spolnih vlog


S predstavljeni predlogi se želimo zoperstaviti stereotipu, katerega obstoj je v času digitalne dobe nesprejemljiv.
-    Spodbujanje k enakopravni uporabi digitalnih tehnologij že tekom osnovnošolskega izobraževanja,
-    Karierno svetovanje tekom srednješolskega izobraževanja mora biti popolnoma osvobojeno spolnih vlog in vsem predstaviti enake možnosti študija,
-    Širše poznavanje področja, njegova predstavitev kot pomembnega, razumljivega, perspektivnega in ne abstraktnega,
-    Poudarjanje pomembnosti pridobivanja digitalnih kompetenc tako za vsakodnevno rabo, učenje kot tudi zaposlovanje,
-    Spodbujanje vključevanja žensk v študije, povezane z IT področjem in
-    Medijsko poudarjanje pozitivnih ženskih zgledov, vzornic znotraj področja.


Navkljub še vedno prisotnemu stereotipu se nam zdi vsekakor pozitivno, da je zavedanje o pomembnosti pridobivanja digitalnih znanj pri mladih na visokem nivoju. Večina udeležencev je v anketi izpostavila, da znanje na temu področju pridobivajo samoiniciativno predvsem zaradi prepričanja, da so zaradi tega bolj zaposljivi.

Pridobitev IT kompetenc mladim dekletom omogočamo tudi v sklopu projekta Kolegice. V pripravi je kar nekaj delavnic s tega področja, zato vse, ki ste zainteresirane vabimo, da se nam pridružite.


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

Pisarna: PON-PET → 10:00-13:00
Telefon: PON-PET → 9:00-16:00