Nefiks
Četrtek, 23 Marec 2017
  • Domov

Dejavnosti zavoda Nefiks

 

KATALOG AKTIVNOSTI ZAVODA NEFIKS SI PREBERITE S KLIKOM TUKAJ

Beleženje neformalno pridobljenega znanja z Nefiksom


Z indeksom Nefiks – knjižico in e-Nefiksom, ki se nahaja na portalu www.nefiks.si mladim pomagamo

zabeležiti vse kompetence, ki so jih pridobili v vseh vrstah neformalnega učenja; tako pri izobraževanju, kakor tudi pri delu.

Nefiks-LogoRGB

Zaposlitveni klubi za mlade

So klubi, kjer si skupina od 10 do 15 mladih iskalcev prve zaposlitve širi (in išče) svoje zaposlitvene možnosti.

V prvem mesecu mladi v skupini iskalcev prve zaposlitve s strokovno pomočjo najprej začrtajo agendo kluba, pripravijo svoj CV in zastavijo svoj karierni plan, kjer opredelijo zaposlitvene načrte in izpostavijo zaželene delodajalce.

Naslednja dva meseca sta posvečena raznim delavnicam ter Nefiks izzivom, kjer udeleženci na inovativne načine pristopajo do želenih delodajalcev. S tem pilijo svoje sposobnosti prodaje ‘izdelka’ - sebe, kot najboljši možni kandidat za njihovo podjetje, širijo svojo socialno mrežo, zboljšujejo svoje kompetence in pridobijo orodja za boljše nastopanje na trgu delovno sile.

Z izvajanjem klubov smo pričeli leta 2012/2013 in letos potekajo že 5. sezono. Do tega trenutka pa se je v štirih letih skupno zaposlilo že 163 udeležencev klubov po Sloveniji.

zaposlitveni klub logo

 

Kolegice
Vsaka posameznica ima možnost spoznati in se povezati z uspešno žensko iz svojega bodočega poklica. Ta postane njena mentorica — »kolegica«.

Dobivata se najmanj enkrat mesečno, za približno eno uro, na teh srečanjih pa razpravljata možnostih in ustreznih pristopih za uveljavitev v določenem poklicu.

kolegice logo

Karierni klubi Nefiks
Delujejo na različnih šolah po Sloveniji. V vsakem klubu je med 8 in 15 srednješolcev, ki se tedensko srečujejo z željo načrtovati svoje nadaljnje izobraževanje in kariero. Glavna načela, ki jim tako vodje - Nefiks tutorji, kakor tudi udeleženci sledijo, so načela Zavoda Nefiks.

Zaradi zaznane potrebe v okolju izvajalci klubov izvajajo treninge za urjenje kompetenc študentov in mladih brezposelnih. Poleg teh aktivnosti so izvajalci vključeni v manjše sprotne projekte skupine, kot je na primer oblikovanje nove metode dela z mladimi (npr. Karierko).

karierni klubi logo

50 odtenkov sive ekonomije
Mlade motiviramo k razmišljanju, debati ter po možnosti k aktivnemu sodelovanju pri zmanjšanju obsega sive ekonomije.

50 odtenkov logo

Podjetni petki
Mlade za en dan popeljemo v uspešna slovenska podjetja, kjer rešujejo zastavljene izzive in spoznavajo ključne kadre. Na tak način krepijo zaposlitveno pismenost in socialni kapital.

podjetni petki logo

Poučni ponedeljki
Predavanja z različnimi vsebinami, kot so ''elevator pitch'', retorika, premagovanje anksioznosti itd.

Mladim se ponudi tudi tisto znanje, ki ga v šolah pri formalnih oblikah izobraževanja ne pridobijo, pa jim vseeno lahko zelo koristi v vsakodnevnem življenju.

poucni ponedeljki logo
Kam po maturi & Mozaik uspeha
Delavnici na temo poklicne orientacije za srednješolce.

matura logo

Okrogle mize & posveti na temo zaposljivosti mladih
Nefiks posveti na aktualno tematiko beleženja in zaposlovanja, ter položaja mladih v družbi.

okrogle mize logo

Nefiks tutorstvo
Skupina tutorjev, prostovoljcev, ki med vrstniki promovira Nefiks in mladim pomaga pri razvoju zaposlitvene pismenosti. Mladim pomagatjo pri prepoznavanju in beleženju neformalnega znanja v Nefiks.

tutorji logo

On-line Nefiks tutor izobraževanje
je povsem brezplačno in namenjeno tako tistim, ki želijo izvedeti več o Nefiksu in ga predstavljati, kakor tudi tistim, ki želite z Nefiks ekipo intenzivneje sodelovati tudi v projektih in ostalih aktivnostih.

online tutorstvo logo

Portal www.talentiran.si
Skrbimo za vse informacije s področja zaposlitvene pismenosti na enem mestu, saj se spletna stran dvakrat dnevno ažurira s članki s področja mladih in zaposlovanja.

talentiran logo

Svetovanje
Individualno svetovanje s področja poklicne orientacije s pomočjo naših strokovnjakov in kadrovikov uspešnih slovenskih podjetij.

svetovanje logo

Nefiks priznanje
Namen priznanja — nagrade je spodbujati mlade k beleženju znanja, sposobnosti in spretnosti, pridobljenih z neformalnim in priložnostnim učenjem (seminarji, delavnicami, prostovoljnim delom, študentskim delom).

nefiks priznanje logo

prodajna mesta logo

Prodajna mesta
Razvito imamo mrežo prodajnih mest po vsej Sloveniji.

e nefi logo

E- Nefi 
Elektronski časopis za naše člane in uporabnike Nefiksa z aktualnimi informacijami.

nefiks publikacije logo

Nefiks publikacije
Izdajamo publikacije s področja zaposlitvene pismenosti, neformalnega izobraževanja, poklicne orientacije. V e-obliki so na voljo v Nefiks knjižnici.