fbpx Nefiks
Četrtek, 26 November 2020

ikonca f ikonca y ikonca i ikonca t

 

 

Nefiks je vodilni sistem beleženja neformalno pridobljenega znanja v Sloveniji, ki mladim omogoča, da na enem mestu sistematično zberejo vse neformalno pridobljene in s strani organizacij potrjene kompetence. Indeks je nastal po skandinavskem modelu in je bil na podlagi analize in izkušenj snovalcev prilagojen in implementiran v slovenski mladinski prostor. Na nacionalni ravni še vedno ni primerljivega orodja, ki bi lahko tako celostno in ob enem parcialno predstavil vse neformalno pridobljeno znanje posameznika.

Ideja Nefiksa, kot orodja za beleženje (in posledično priznavanje) neformalno pridobljenega znanja nastala kot partnerski projekt mladinske organizacije Društva mladinski ceh in Urada RS za mladino, zdaj pa deluje pod okriljem Zavoda Nefiks.

Več o Nefiksu lahko prebereš TUKAJ.


"S smehom nad prekarno delo"

Na Zavodu Nefiks v sodelovanju z UKOM organiziramo projekt S smehom nad prekarno delo. Za glavni način komunikacije smo si namreč izbrali Stand - up.  Le tega vidimo kot način, kako zelo resno temo prekarnega dela mladim predstaviti veliko bolj sproščeno. Izziv, kako presegati zgolj humor bomo uresničili z delavnicami, ki sledijo takoj za stand-up nastopom. V delavnici bodo tematike obravnavane strokovno in bodo odgovarjale na zagate s katerimi se srečujejo mladi na trgu dela, sodelovali pa bodo tudi mladi, ki so si sami ustvarili dostojne oblike dela.

Beri dalje

Ali ste vedeli, da ...

... se bistvene razlike med redno zaposlitvijo in prekarnimi oblikami zaposlitve kažejo v tem, da prekarni delavci večinoma nimajo zagotovljenega plačila za preživetje, da so brez pravic plačanega dopusta in regresa, malice in povračila stroškov za prevoz.

Beri dalje

S smehom nad prekarno delo

Zavod Nefiks v okviru projekta S smehom nad prekarno delo, ki ga podpira UKOM, razpisuje natečaj za Stand-up nastope na temo PREKARNO DELO V SLOVENIJI. Iščemo mladega ambicioznega, še ne uveljavljenega potencialnega stand-up-ovca.

Beri dalje

KAJ JE NEFIKS

Nefiks je vodilni sistem beleženja neformalno pridobljenega znanja v Sloveniji, ki mladim omogoča, da na enem mestu sistematično zberejo vse neformalno pridobljene in s strani organizacij potrjene kompetence. Indeks je nastal po skandinavskem modelu in je bil na podlagi analize in izkušenj snovalcev prilagojen in implementiran v slovenski mladinski prostor. Na nacionalni ravni še vedno ni primerljivega orodja, ki bi lahko tako celostno in ob enem parcialno predstavil vse neformalno pridobljeno znanje posameznika.

Ideja Nefiksa, kot orodja za beleženje (in posledično priznavanje) neformalno pridobljenega znanja nastala kot partnerski projekt mladinske organizacije Društva mladinski ceh in Urada RS za mladino, zdaj pa deluje pod okriljem Zavoda Nefiks.

Ideja je zrasla iz zavesti, da:
- se mladi učijo v različnih življenjskih situacijah,
- pri tem pridobivajo dragocene življenjske izkušnje (kompetence),
- ki so fleksibilno prenosljive (v zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, priznavanje izkušenj …).

Zato je to znanje (kompetence) nujno:
- zabeležiti, na način, ki bo primeren tako za potrebe nadaljnjega izobraževanja, kakor tudi za potrebe zaposlovanja.

enefiks-sidebarTako se je vzpostavil sistem, ki:
- sistematično, smiselno in natančno beleži in zapisuje kompetence mladega posameznika na enem mestu – omogoča tudi izpis Europass življenjepisa;
- sledi trendom na ravni EU (Europass, Youthpass) in doma (pravilniki za priznavanje neformalno pridobljenega znanja na fakultetah);
- je spoštovan in cenjen tako doma (priporočilo kot možno orodje za priznavanje neformalno pridobljenega znanja mu je dala Univerza v Ljubljani), kakor tudi v tujini (flamski sistem Oskar za priznavanje neformalnega znanja je zasnovan na izsledkih Nefiksa);
- in se v skladu z najnovejšimi teoretičnimi spoznanji in potrebami na trgu dela in v izobraževanju smiselno nadgrajuje.

Oglejte si primer izpisa iz e-Nefiksa.

e nefiks

Z vidika posameznika pa:
- je enostaven za uporabo, elektronska verzija pa je brezplačno dostopna vsem;
- mladega človeka motivira k učenju, udejstvovanju in razvoju vedno novih kompetenc;
- mlademu človeku omogoča celovit pregled nad lastnimi kompetencami, ter posledično načrtovanje kariere – učno poklicne karierne orientacije, osebnostne rasti;
- predstavlja orodje, ki mlademu človeku pomaga opisati in samo oceniti vrednost svojega znanja.

Indeks je smiselno razdeljen na šest tematskih področij:
- Pridobivanje znanj z aktivnim državljanstvom in odgovornim delom na projektih
- Pridobivanje znanj z delom (delo preko študentskih servisov)
- Pridobivanje znanj v organiziranih oblikah izobraževanja (tečaji in seminarji)
- Pridobivanje znanj na taborih in s prostovoljnim delom
- Pridobivanje izkušenj v tujini
- Ostali načini pridobivanje znanj Tematska področja so obširna in prilagojena slovenskemu mladinskemu prostoru in udejstvovanju v njem in sicer tako, da smiselno pokrijejo vsa področja udejstvovanja mladih; tako pri delu, kakor tudi pri prostem času in učenju. Posameznik tako lahko vanj smiselno zabeleži prav vse kompetence, ki jih ima ter jih predstavi tudi drugim.
Obstaja v dveh različnih verzijah:
- knjižica (indeks) Nefiks
- e- Nefiks, ki je brezplačno dostopen vsem uporabnikom na podpornem portalu www.nefiks.si, vanj pa je vključeno že preko 16.000 uporabnikov.

Ko neko aktivnost zapišemo, nam jo potrdi izvajalec izobraževanja ali pa delodajalec. V knjižici je to potrjeno z žigom in podpisom, medtem ko je v e obliki to elektronska potrditev, na kateri se izpiše uradni mail kontaktne osebe in IP računalnika, s katerega je vpis potrjen.
Pri vpisovanju aktivnosti je zlasti pomembno, da se potrudimo in ustrezno opišemo pridobljene kompetence, saj je le to tisto, kar delodajalce najbolj zanima. Ne zanima jih toliko, kaj je posameznik delal - čeravno je tudi to lahko zanimivo, ampak, kaj od tega nekdo potem zares zna!

V elektronsko verzijo Nefiksa vpisuje posameznik ali pa organizacija. Oba se morata najprej registrirati na spletni strani www.nefiks.si. Ko so izpolnjeni splošni podatki, je potrebno izbrati eno izmed šestih kategorij vpisovanja in izpolniti obrazec. Posameznik pošlje v potrditev delodajalcu ali izvajalcu aktivnosti, medtem ko organizacija, ki je aktivnost vpisala sama, vnese elektronske naslove vseh, ki jim je aktivnost vpisala, ti pa morajo vpis sprejeti. Uporabnikom je možno vpisati aktivnost, tudi če ti še niso vpisani v e-Nefiks.