Nefiks
Sreda, 22 Maj 2019

Na Zavodu Nefiks v sodelovanju z UKOM organiziramo projekt S smehom nad prekarno delo. Za glavni način komunikacije smo si namreč izbrali Stand - up.  Le tega vidimo kot način, kako zelo resno temo prekarnega dela mladim predstaviti veliko bolj sproščeno. Izziv, kako presegati zgolj humor bomo uresničili z delavnicami, ki sledijo takoj za stand-up nastopom. V delavnici bodo tematike obravnavane strokovno in bodo odgovarjale na zagate s katerimi se srečujejo mladi na trgu dela, sodelovali pa bodo tudi mladi, ki so si sami ustvarili dostojne oblike dela.

VEČ O PROJEKTU.

Urad vlade Republike Slovenije za komuniciranje

»Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru prizadevanj za ozaveščanje mladih o problematiki prekarnega dela.«

Cange the rules!

Tema letošnjega mednarodnega dneva dostojnega dela je spreminjanje pravil (Change the rules).
Tema se osredotoča na nepravičnost globalnega ekonomskega sistema, še vedno ključen problem pomanjkanja demokracije in delavskih pravic na nekaterih območjih na nekaterih območjih. Akcijo spremlja tudi #ChangeTheRules, ki ga lahko uporabite na družbenem omrežju Instagram.

Beri dalje

Lista držav z najslabšimi pogoji za delavce ...

... po ITUC (International Trade Union Corporation) Global Rights Indeksu za leto 2018.
Ali veš, v katerih državah na svetu so razmere za delavce najslabše? ITUC vsako leto naredi seznam. Spodaj so naštete države z najslabšimi delovnimi pogoji, ki so se na seznamu znašle na podlagi podatkov, zbranih od aprila prejšnjega leta do marca leta 2018.

Beri dalje

Šokantni rezultati #prekarnodelo

87 % držav na lestvicu ITUC Global Righst Indeksa za leto 2018 ne spoštuje pravice delavcev do stavkanja!
Šokantni rezultat je nastal na podlai raziskave International Union Trade Corporation; ta je med drugim ugotovila tudi, da so razmere najhujše v Afriki, na Bližnjem Vzhodu in ob Pacifiškem oceanu.

Beri dalje

Ali veš, kaj je ITUC Global Rights Index?

AITUC je kratica za International Trade Union Corporation, ki vsako leto pripravi poročilo o razmerah na globalnem trgu dela na podlagi različnih indikatorjev, ki zaznamujejo stanje človekovih oz. delavskih pravic. Na lestvici od 1-5 je ocenjenih 142  držav (številka 1 zaznamuje najvišjo oceno, številka 5 pa najslabšo). Obdobje ocenjevanja razmer v državah poteka od aprila do marca, letošnje poročilo pa je bilo objavljeno za javnost 6. junija 2018.

Beri dalje

Več prispevkov