fbpx

Aktualni projekti


Aktualne dogodke, klube, projekte in priložnosti, ki jih ponuja Zavod Nefiks, najdeš v spodnjih zavihkih.

Sodeluješ lahko kot udeleženec, prav tako pa lahko deluješ tudi kot prostovoljec - tutor, vodja kluba, aktivnosti ali projekta - pri tem pridobivaš dodatne kompetence kot so vodenje skupin, digitalno mladinsko delo, upravljanje socianih omrežij, kompetence projektnega dela in komunikacijske kompetence. Pri tem te usposobimo ter ti nudimo vso podporo, ki jo potebuješ pri vodenju klubov, aktivnosti in projektov.

Nefiks karierne rešitve

Nefiks karierne rešitve projekt mladim pomaga do vseživljenjske karierne pismenosti. Dosegamo jo z razvojem kompetenc in sposobnostjo vodenja kariere, vključno z beleženjem neformalno pridobljenega znanja. Vsak udeleženec je zato sposoben kompetence ovrednotiti, nadgraditi in vnovčiti na trgu dela.

NKR logo

Na podlagi spletne strani beleži.si z orodji za beleženje organiziramo kampanjo #mladiinkompetentni. Ta dviga zavest o pomenu beleženja in o tem, da lahko kompetence za zaposlitev mladi razvijajo tudi v mladinskem sektorju.

Projekt vodita Nives Felić in Jan Magdić.

040 698 915
karierne.resitve@nefiks.si

2020 NKR logo all5 nalozbo rgb

Mladinski center Vič

Mladinski center Vič je organizirano funkcionalno središče za mlade, kjer se izvaja mladinsko delo. V njem sta svoje moči združila Antonov dom na Viču in Zavod Nefiks.

Najdete nas na Tržaški cesti 85. Dobrodošli!

mc

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
14.30–19.00 14.30–21.00 14.30–19.00 14.30–21.00 14.30–21.00

Vodje projekta: Boštjan Horvat

040 698 915
mc.vic@nefiks.si

pasica MC vic vsi 2023 1000px

 

Stičišče Središče

Stičišče Središče - Stičišče nevladnih organizacij osrednjeslovenske regije 2019-2023

sticisce

Stičišče Središče v močnem partnerstvu postaja ključni akter na področju podpore nevladnim organizacijam v Osrednjeslovenski regiji, ki zmore hitro odgovarjati na primarne potrebe nevladnih organizacij, učinkovito moderirati zagovorniške pobude in je sokreator čezsektorskega povezovanja.

Društvom, zavodom in drugim nevladnim organizacijam nudi usposabljanja, informiranje, svetovanje in pomoč pri zagovorništvu.

Projekt vodi Alenka Blazinšek Domenis (nadomešča jo Darja Sekula Krstič).

040 698 915
sticisce@nefiks.si

MJU logo

Projekt podpira Ministrstvo za javno upravo.

Kolegice

Projekt Kolegice združuje mlade iskalke zaposlitve, ki skozi udeležbo na mesečnih dogodkih pridobivajo kompetence za bogatenje svojega življenjepisa, se spoznavajo, osebnostno rastejo, se mrežijo in so v stiku s potencialnimi delodajalci.

Organizirane bodo delavnice računalniške in digitalne pismenosti, prisluhnile bomo zgodbam o uspehu, izpopolnile bomo svoj življenjepis in se naučile urejanja fotografij ter upravljanja svojega LinkedIn profila.

Prostovoljke vabimo tudi, da se preizkusijo pri organizaciji dogodkov in delavnic. Prijavite se lahko na e-mail: sara.pavlovic@nefiks.si

kolegice

 

040 698 915
kolegice@nefiks.si

pasica logo nefiks kolegice MOL MVI ursm 600px

Projekt podpirata Urad RS za mladino in Urad za mladino MOL.

Mreža KROJ

Mreža KROJ je ključen akter na področju kariernega razvoja mladih. Je relevanten sogovornik odločevalcem, povezovalec reprezentativnih organizacij, postavlja standarde kakovosti na področju, mladim pa omogoča dostop do kvalitetnih informacij ter je prostor za razvoj potencialov.

mrezakroj

Vodja projekta: Alenka Blazinšek Domenis

040 698 915
info@mreza-kroj.si

pasica logo KROJ MOL MVI ursm 600px

Projekt podpirata Urad RS za mladino in Urad za mladino - MOL.

Priložnost.eu

Priložnost.EU je projekt Zavoda Nefiks, prek katerega želimo dijake, študente in ostale zainteresirane mlade seznaniti z izobraževalnimi, kariernimi in drugimi priložnostmi, ki jim jih ponuja Evropska unija.

priloznost eu

 

040 698 915
info@priloznost.eu

2023 MVI URSM 400px

Projekt je del aktivnosti za mlade, ki ga sofinancira Urad RS za mladino.

Karierni teden

V kariernem tednu se odvijajo aktivnosti in dogodki za mlade, ki mladim ponujajo konkretno podporo pri izzivih, ki jih prinašajo poklicne odločitve.

Mladi bodo skozi aktivnosti prepoznali ali krepili svoje kompetence ter spoznali različne priložnosti in aktivnosti, ki so jim na voljo izven šolskega okvirja.

karierni teden

 

info@mreza-kroj.si

pasica logo MOL MVI ursm 600pc

Projekt podpira Urad RS za mladino in Urad za mladino MOL.

Nefiks karierni dan

Nefiks karierni dan je del kariernega tedna, ki ga izvaja Mreža KROJ. Letos se Nefiks karierni dan odvija pod geslom »Prihodnost je v povezovanju!«.

Namen dneva je, da mladi začnejo razmišljati o svoji karierni poti in razvijati svoje karierne cilje. S kariernim dnem želimo dijakom podati informacije o možnostih zaposlitve v lokalnem okolju. Želimo, da mladi začutijo, da so pomemben del za lokalno okolje in imajo možnosti razvijanja karierne poti tudi v domačih krajih.

 

 

040 698 915
kariera@nefiks.si

 

2023 nefiks karierni dan banner 600px

Karierni labirint

Karierni labirint je sklop interaktivnih delavnic, ki mladim pomagajo spoznavati in prepoznavati pomembne dejavnike na njihovi karierni poti.

Mladi preko različnih metod, kot so igre in debate spoznavajo in poglabljajo teme, ki jim bodo v prihodnosti omogočile bolj kompetentno odločanje na njihovi karierni poti.

kl

 

040 698 915
kariera@nefiks.si

pasica logo MOL MVI ursm 600pc

Projekt podpira Urad RS za mladino in Urad za mladino MOL.

KAMC - KArierni Mladinski Center

Digitalni karierni mladinski center, ki s svojimi aktivnostmi skrbi za karierni razvoj mladih v virtualnem okolju.

Predstavlja varen online prostor za druženje, izobraževanje in pridobivanje novih kompetenc. Je veliko več kot le mladinski center, je usmeritev mladih za prihodnost.

kamc

Obišči Digitalni Karierni Mladinski Center

Projekt vodi Tadej Kobal.

040 698 915
tadej.kobal@nefiks.si

 

MOL logo 250px

Projekt podpira Urad za mladino MOL.

 

Pretekli projekti

Nefiks-LogoRGB

KATALOG AKTIVNOSTI ZAVODA NEFIKS IZ 2017 SI OGLEJTE S KLIKOM TUKAJ.

KATALOG AKTIVNOSTI ZAVODA NEFIKS iz 2015 SI OGLEJTE S KLIKOM TUKAJ.

Beleženje neformalno pridobljenega znanja z Nefiksom

Z indeksom Nefiks – knjižico in e-Nefiksom, ki se nahaja na portalu www.nefiks.si mladim pomagamo zabeležiti vse kompetence, ki so jih pridobili v vseh vrstah neformalnega učenja; tako pri izobraževanju, kakor tudi pri delu.

 

nefiks promocijsko mesto logo za spletno stran opt

Nefiks zaposlitvene rešitve

V Projektu Nefiks zaposlitvene rešitve mladi dobijo dolgoročno obravnavo in strokovna usposabljanja za razvoj kompetenc. Najmanj tri mesece delujejo v Nefiksovih petkah (5 članov) in eno leto v skupinah Moje kompetence (do 20 članov). Vsaka petka v sodelovanju z delodajalcem izbere aktivistični ali projekt varovanja zdravja. S pomočjo e-Nefiksa mladi ustvarijo nadgrajujoč kompetenčni profil, viden delodajalcem.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

zaposlitvene resitve vektorsko opt

 Jezikovni klubi

Mladim omogočajo, da pridejo do znanja tujih jezikov na drugačen, neformalen način. Jezika se učijo s pomočjo rojenega govorca. Klubi se srečujejo enkrat tedensko, najmanj desetkrat v istem terminu na istem kraju, pri tem pa ne gre za tečaj, ampak za možnost pogovora in spoznavanja določene države in jezika.

logo nefiks jezikovni klubi opt

Karierni klubi Nefiks

Delujejo na različnih šolah po Sloveniji. V vsakem klubu je med 8 in 15 srednješolcev, ki se tedensko srečujejo z željo načrtovati svoje nadaljnje izobraževanje in kariero. Glavna načela, ki jim tako vodje - Nefiks tutorji, kakor tudi udeleženci sledijo, so načela Zavoda Nefiks.

Zaradi zaznane potrebe v okolju izvajalci klubov izvajajo treninge za urjenje kompetenc študentov in mladih brezposelnih. Poleg teh aktivnosti so izvajalci vključeni v manjše sprotne projekte skupine, kot je na primer oblikovanje nove metode dela z mladimi (npr. Karierko).

karierni klubi logo

Zaposlitveni klubi za mlade

So klubi, kjer si je skupina od 10 do 15 mladih iskalcev prve zaposlitve širila (in iskala) svoje zaposlitvene možnosti.

V prvem mesecu so mladi v skupini iskalcev prve zaposlitve s strokovno pomočjo najprej začrtali agendo kluba, pripravili svoj CV in zastavili svoj karierni plan, kjer so opredelili zaposlitvene načrte in izpostavili zaželene delodajalce.

Naslednja dva meseca sta bila posvečena raznim delavnicam ter Nefiks izzivom, kjer so udeleženci na inovativne načine pristopali do želenih delodajalcev. S tem pilili svoje sposobnosti prodaje ‘izdelka’ - sebe, kot najboljšega možnega kandidata za njihovo podjetje, širili svojo socialno mrežo, zboljševali svoje kompetence in pridobili orodja za boljše nastopanje na trgu delovno sile.

Z izvajanjem klubov smo pričeli leta 2012/2013. V štirih letih pa se je skupno zaposlilo že 163 udeležencev klubov po vsej Sloveniji.

logo zaposlitveni klubi opt

zaposlitveni klub logo

50 odtenkov sive ekonomije

Mlade smo motivirali k razmišljanju, debati ter po možnosti k aktivnemu sodelovanju pri zmanjšanju obsega sive ekonomije.

50 odtenkov logo

Podjetni petki

Mlade smo za en dan popeljali v uspešna slovenska podjetja, kjer so reševali zastavljene izzive in spoznavali ključne kadre. Na tak način so krepili zaposlitveno pismenost in socialni kapital. Kasneje smo podjetne petke preimenovali v Nefiks izziv.

podjetni petki logo

Poučni ponedeljki

Predavanja z različnimi vsebinami, kot so ''elevator pitch'', retorika, premagovanje anksioznosti itd. Mladim smo ponudi tudi tisto znanje, ki ga v šolah pri formalnih oblikah izobraževanja ne pridobijo, pa jim vseeno lahko zelo koristi v vsakodnevnem življenju.

poucni ponedeljki logo

Kam po maturi & Mozaik uspeha

Delavnici na temo poklicne orientacije za srednješolce.

matura logo

Okrogle mize & posveti na temo zaposljivosti mladih

Nefiks posveti na aktualno tematiko beleženja in zaposlovanja, ter položaja mladih v družbi.

okrogle mize logo

Klub trenerjev

Klub trenerjev je namenjen Nefiks trenerjem - izvajalcem kariernih aktivosti (vodje kolegic, vodje jezikovnih in kariernih klubov) in aktivnim Nefiks prostovoljcem, ki želijo pridobiti kompetence mladinskih kariernih voditeljev.

Aktivna udeležba na torkovih delavnicah Kluba trenerjev in aktivno delovanje znotraj Zavoda Nefiks ti omogoča izpolnjevanje pogojev za pridobitev NPK mladinski delavec.

Več o Klubu trenerjev.

Vedno aktualno

Natečaj "Karierni heroji"

S svojimi prijatelji/sošolci sodeluj v natečaju za najboljši profil na družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, Youtube ali spletna stran), ki mladim najbolje pomaga pri odločanju za poklic.
Več o Kariernih herojih.

Nefiks Karierni heroji logo 200px

Nefiks tutorstvo

Skupina tutorjev, prostovoljcev, ki med vrstniki promovira Nefiks in mladim pomaga pri razvoju zaposlitvene pismenosti. Mladim pomagatjo pri prepoznavanju in beleženju neformalnega znanja v Nefiks.

 

Nefiks tutorji logo 200px

On-line Nefiks tutor izobraževanje

Je povsem brezplačno in namenjeno tako tistim, ki želijo izvedeti več o Nefiksu in ga predstavljati, kakor tudi tistim, ki želite z Nefiks ekipo intenzivneje sodelovati tudi v projektih in ostalih aktivnostih.

online tutorstvo logo

Portal www.talentiran.si

Spletni portal, ki skrbi za večjo zaposljivost mladih.

Predstavlja stičišče vseh tistih, ki jim je mar za lastno zaposljivost in ki želijo ob koncu šolanja delodajalcem pokazati še kaj več kot zgolj spričevalo ali diplomo.

Projekt odpira Urad RS za mladino.

talentiran logo

Svetovanje

Individualno svetovanje s področja poklicne orientacije s pomočjo naših strokovnjakov in kadrovikov uspešnih slovenskih podjetij, po predhodni najavi na naš uradni mail.

svetovanje logo

Nefiks priznanje

Namen priznanja je spodbujati mlade k beleženju znanja, sposobnosti in spretnosti, pridobljenih z neformalnim in priložnostnim učenjem (seminarji, delavnicami, prostovoljnim delom, študentskim delom).

nefiks priznanje logo

e-Nefi

Elektronski časopis za naše člane in uporabnike Nefiksa z aktualnimi informacijami.

e Nefi opt

Nefiks publikacije

Izdajamo publikacije s področja zaposlitvene pismenosti, neformalnega izobraževanja, poklicne orientacije. V e-obliki so na voljo v Nefiks knjižnici.

nefiks publikacije logo

Sooblikuj Talentiran.si

Spletišče Talentiran.si je namenjeno mladim, ki jih zanimajo aktualne novice in dogodki s področja zaposlitvene pismenosti, kariernih priložnostih in možnostih.

Tudi ti lahko sooblikuješ spletišče s svojimi idejami, blogi, poročili, reportažami, intervjuji ali izkušnjami.

Opogumni se in se pridruži ostalim mladim in kompetentnim, ki soustvarjajo Talentiran.si:

  • sveža študentka Lučka, ki piše svoj blog Življenje z lučko,
  • David, ESE prostovoljec, ki skupaj z Javijem objavlja videoblog Sloving it! ter zapisuje svoja doživetja in izkušnje v Sloveniji v projektu Spanish sLOVEnia,
  • mladi in kompetentni, ki jim je aktivno sodelovanje na Nefiksu predstavljalo odskočno desko na karierni poti, so strnili svoje izkušnje v zapisih Z žebljico na glavico,
  • Amadea, aktivna Nefiksovka in evropejka, je intervjuje z mladimi, ustvarjalnimi in navdihujočimi ljudmi objavila pod razdelkom Pisma iz tujine.

mladiinkompetentni hash 200px

talentiran A SI 200px 

 Prostovoljstvo (karierne aktivnosti)

Prostovoljstvo krepi medsebojno solidarnost ljudi, spodbuja razvoj človeških zmožnosti in vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno povezanost in sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in družbe. Z aktivnejšim sodelovanjem znotraj Zavoda Nefiks pridobivaš oz. krepiš kompetence, ki ti koristijo tako na osebnem kot kariernem področju - vodenje skupine, timsko delo, organizacija dogodkov, mladinsko delo, digitalne kompetence in prevzemanje odgovornosti.

Za začetek se prijaviš na usposabljanje za mladinske karierne voditelje (trenerje) - prijava.

Kot prostovoljec lahko z nami sodeluješ na poljubnem področju, ki ti najbolj odgovarja:

  • vodja kluba Kolegice,
  • vodja Kariernega kluba,
  • ambasador Nefiks kariernega dne,
  • vodja mednarodnih izmenjav ali
  • vodja svojega projekta.

Preden pa se podaš v aktivnejše udejstvovanje, ti nudimo uvodno usposabljanje, mentorstvo in podporo pri izvajanju klubov, aktivnosti ali projektov, tedensko pa se lahko udeležuješ (v živo ali preko spleta) tudi predavanj in delavnic s področja kariernega mladinskega dela kot udeleženec Kluba trenerjev.

 Ustvari svoj projekt

Če projekta, pri katerem bi mladi želeli sodelovali ni, ga ustvarijo sami.

Nefiks ti omogoča mentorstvo in podporo pri oblikovanju lastnega projekta in prijavljanju na javne razpise za financiranje mladinskih pobud. Zaželeno je, da projekt vsebuje komponente promocije neformalno pridobljenega znanja, kariernega razvoja, zaposljivosti ali prenašanja znanj.

Kontaktiraj nas na nefiks@nefiks.si s pripisom "Ustvari svoj projekt" ali 040 698 915.

 Mednarodni projekti

Na Zavodu Nefiks mladim omogočamo, da pridobivajo nove izkušnje in razvijajo svoje kompetence tudi v tujini. Mladi se lahko udeležijo mladinskih izmenjav, ki potekajo v okviru programa Erasmus+ ali pa se udeležijo projekta Evropske prostovoljske službe.

Kontaktiraj nas na international@nefiks.si ali 040 698 915.


Iščeš kaj bolj konkretnega?


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

Pisarna: PON-PET → 10:00-13:00
Telefon: PON-PET → 9:00-16:00