fbpx Nefiks
Petek, 5 Marec 2021

O Zavodu Nefiks      Nefiks.si      Naše aktivnosti       Ponudba      English

ikonca f ikonca y ikonca i ikonca t

 

 

Gremo na Finsko!

2.- 4. 10. 2011, Helsinki, Finska. Okrogla miza je organizirana v okviru programa EU-Kanada. Cilj okrogle mize je razviti nove načine pristopa za vključitev mladih v demokratične procese ter jih motivirati v politični dialog. Udeleženci bodo imeli tudi priložnost spoznati primere dobre prakse o sodelovanju med mladimi v EU in Kanadi.

Beri dalje

Trg dela, vseživljensko učenje in zaposlitvena pismenost posameznika

Najbolj uspešen pri iskanju zaposlitve je tisti posameznik, ki sledi spreminjanju na trgu dela in zahtevam delodajalcev. Prilagajanje trgu dela zahteva veliko stopnjo fleksibilnosti, drugačno dojemanje znanja in učenja. Prav o tem govori tudi Memorandum o vseživljenskem učenju, ki je bil sprejet leta 2000 s strani Evropske komisije. S tem dokumentom so se začeli prvi koraki na poti do družbe znanja - tako v življenju na splošno, kot tudi v gospodarstvu.

Beri dalje

Priporočilo delodajalca - popotnica do zaposlitve

V e-Nefiksu pod okencem priporočila in dodatki lahko najdete tudi obrazec za priporočilo delodajalca. Zraven pa približen predlog, kaj naj bi v priporočilu pisalo. Sedaj, ko se končuje poletje in študentske zaposlitve je čas, da vašega počitniškega delodajalca zaprosite za priporočilo, ki vam lahko koristi pri iskanju nove počitniške ali pa kar tiste prave zaposlitve. 

Beri dalje

Devet korakov do prve zaposlitve

Pot do prve zaposlitve se lahko razčleni v devet zaporednih korakov:

Prvi korak je spoznavanje samega sebe. Vsak posameznik mora najprej spoznati svoje vrednote, cilje, interese, znanje, sposobnosti.... Pri tem si lahko pomaga z raznimi psihološkimi testi, ki razkrivajo informacije o učinkovitosti, neodkritih potencialih, osebnostnem profilu in podobno. Posameznik je namreč uspešnejši v poklicu, ki se mu »psihološko prilega«. Že na tej stopnji je Nefiks dobrodošel pripomoček, saj s pomočjo zapisov vanj osebnostno rastemo, ob enem pa odkrivamo, kaj nas zares veseli.

Drugi korak predstavlja raziskovanje trga dela. Spremljati je potrebno dogajanje na področju, kjer si posameznik namerava ustvariti svojo poklicno pot, in sicer tako v Sloveniji kot tudi izven nje. Poznavanje in spremljanje dejavnikov, ki neposredno ali posredno vplivajo na trg dela (ekonomija, demografija, tehnologija, globalizacija, okolje, politika, socialne zadeve, vrednote in drugo) je ključno za razumevanje prihodnosti nekega področja. Na Zavodu Nefiks zato organiziramo številne delavnice, predvsem pa Podjetne petke, kjer imajo mladi možnost za en dan obiskati znano slovensko podjetje in s tem spoznati del trga.

Tretji korak predstavlja spoznavanje želenega poklica. Posameznik se mora prepričati, da mu poklic, za katerega se odloča, res ustreza. Opis poklica lahko najprej preveri v Standardni klasifikaciji poklicev, pregleda dodatne vire, vpraša pa lahko tudi svoje znance, ki ta poklic opravljajo, da opišejo njihovo delo. Diplomanti morajo po formalno zaključenem študiju neprestano pridobivati nova znanja, se učiti ter se prilagajati novim okoliščinam, odnosom in predpisom, saj je v tem obdobju ključnega pomena vseživljenjsko izobraževanje.

Četrti korak predstavljata izobraževanje in usposabljanje, ki sta temeljna za načrtovanje lastne poklicne poti. Ob koncu študija posameznik pridobi nek okvir in temeljna znanja, spretnosti in sposobnosti, ki jih bo kasneje v konkretnih poklicnih situacijah lahko razvijal in nadgrajeval. Vendar pa samo formalna izobrazba, pridobljena na univerzi, danes ni dovolj. Pri iskanju zaposlitve imajo več možnosti kandidati, ki so v času študija ali predhodnih zaposlitev pridobili znanja in spretnosti tudi na drugih področjih, ki so ali pa niso neposredno povezana z izobrazbo ali poklicem. Seveda pa je vse skupaj bolje in lažje dokazljivo, če je zabeleženo v Nefiksu.

Peti korak predstavlja pridobivanje delovnih izkušenj na želenem bodočem poklicnem področju, saj pomanjkanje le-teh predstavlja največji problem mladih diplomantov. Te izkušnje pa lahko v veliki meri pridobimo tudi s prostovoljnim delom. Delodajalca zanima le, če ima kandidat določeno spretnost ali veščino, pri tem pa ni pomembno, kako in kje smo jo pridobili. Nabiranje izkušenj lahko poteka na več načinov, pomembno pa je, da je vse zabeleženo – priporočamo da v Nefiks.

Šesti korak predstavlja izbiranje načina za iskanje zaposlitve. Načinov je sicer kar nekaj, niso pa vsi enako dobri. Posameznik se mora zavedati, da iskanje zaposlitve pomeni zaposlitev s polnim, osemurnim delovnim časom. To je čas komuniciranja s podjetji in osebami, raziskovanja podjetij in njihovih potreb, pripravljanja predstavitev, vse te naloge pa zahtevajo čas in posameznika močno zaposlijo.

Sedmi korak predstavlja pisanje življenjepisa - CV-ja, ponudbe ali prijave za zaposlitev. Na objavljeno prosto delovno mesto se običajno prijavi veliko kandidatov. Kandidati naj opravijo »domačo nalogo« - dobro spoznajo organizacijo, ki se ji želijo predstaviti, in pripravijo svojo predstavitev, ki pa mora biti prilagojena vsakemu delodajalcu posebej. Podjetje morajo namreč poskušati motivirati, da jih povabi na razgovor. Poudariti morajo svoje prednosti oziroma kaj lahko delodajalcu s svojim delom prispevajo.

Osmi korak predstavlja priprava na zaposlitveni intervju oziroma razgovor. Posameznik naj bi s tem razgovorom prepričal morebitnega delodajalca, da je prav on najboljši kandidat za prosto delovno mesto. Delodajalcu predstavi svoja znanja, veščine, spretnosti in pomanjkljivosti, pomemben pa je tudi urejen videz (skrb za higieno in zdravje), saj je prvi vtis ključnega pomena. Urejeni zapisi v Nefiksu pa lahko dober vtis še izboljšajo.

Zadnji, deveti korak pa predstavlja pripravo na zaposlitev. S pogodbo o zaposlitvi se kandidat delodajalcu zaveže, da bo vestno in redno opravljal delo zanj, zato je prav, da nekoliko prouči tudi zakonodajo. Predstaviti in prilagoditi se mora novi okolici in sodelavcem ter spoznavati svoje delo. Novim zaposlenim se pogosto dodeli mentorja, ki novinca vodi na poti v samostojno delo.

Viri: Iskanje prakse in zaposlitve : priročnik za študente / Jana Macarol, 2005
Povzela: Alenka Blazinšek

Neformalno učenje – iz raziskave Mladina 2010

Neformalno izobraževanje je naše drugo ime. Kaj si mnogi mladi predstavljajo pod tem pojmom? Na katerih področjih ga največkrat pridobivajo? Kakšno je nasploh mnenje mladih o neformalnem izobraževanju? Odgovore lahko najdemo v raziskavi Mladina 2010, ki poleg mnogih področjih (11) zajema tudi neformalno izobraževanje. Anketirali so 1257 mladih.

Beri dalje

Karavana prostovoljstva


20. - 25. 5. 2011, Ljubljana. Organizatorji Karavane prostovoljstva vabijo k soustvarjanju Karavane, združene s Festivalom prostovoljstva, ki bo potekala v terminu med 20. in 25. majem 2011 in jo označuje slogan Bodi prostovoljec, spreminjaj svet!.

Beri dalje

Več prispevkov