Nefiks
Četrtek, 20 September 2018

VSTOP MLADIH NA TRG DELA V SLOVENIJI

V sodobnem svetu je posameznik soočen s tveganji, postavljen je pred paleto izbir, ki pa so omejene z možnostmi. Kljub temu, da mladi ne identificirajo več odraslosti s klasičnimi objektivnimi kazalci odraslosti, se socialna vključenost v sodobni družbi še zmeraj najpogosteje enači z vključenostjo na trg dela. Ta prehod je izjemno težaven, saj je posameznik soočen s pričakovanji in realnostjo, s katero se sreča na trgu dela. 

Beri dalje

Kolegice smo pripravljene

IMAG0363... da poiščemo svoje mentorice. Dobile smo se že tretjič in do sedaj nas je večina že uspela izoblikovati karierne plane. Na tak način smo si postavile tudi svoje cilje, ki bi jih želele doseči s pomočjo mentoric. Pripravljene smo, da kontaktiramo naše mentorice, ženske, ki nam na nek način predstavljajo zgled, oz. so že zaposlene na delovnih mestih, ki bi jih nekoč želele opravljati me. Z mentoricami se bomo dobivale enkrat mesečno, od njih pa bomo želele nasvete in pomoč pri doseganju naših zaposlitvenih ciljev.

1. srečanje Kolegic

srecanje kolegice15. januarja 2013 je bilo prvo srečanje "kolegic". Udeležilo se ga je 18 mladih žensk. Dogovorile smo se o nadaljnjem sodelovanju, vse prisotne mlade iskalke prve zaposlitve, naslenji korak pa je oblikovanje lastnega zaposlitvenega cilja, oz. individualnega kariernega plana. Večina udeležek pa že intenzivno razmišlja o tem, kdo bi lahko bile njihove mentorice.