Nefiks
Sreda, 24 Oktober 2018
  • Domov

Mednarodni dan dostojnega dela

Danes, 7. oktobra, je mednarodni dan dostojnega dela; dan ob katerem se združenja in gibanja za pravice delavcev po vsem svetu spomijo preteklih akcij in opozorijo na aktualne probleme delavcev v svojih državah. Prekarno delo, ki spada pod eno izmed oblik dela, ki delavce ne zagotavlja dostojnega načina preživljanja, je ena izmed najbolj perečih težav, najdemo pa jo lahko v najrazličnejših koncih sveta v različnih oblikah.

Beri dalje

Vsak ima pravico do počitka in sprostitve

Že na sredini 20. stoletja, 10. decembra 1948, je generalna skupščina Združenih narodov razglasila univerzalno deklaracijo človekovih pravic. Od takrat naprej je bila prevedena v več kot 500 jezikov in je splošno prepoznana kakor temeljni dokument določanja osnov človeškega dostojanstva in osnovnih pravic. Sestavlja jo 30 členov, ki urejajo različna področja človekovega javnega in zasebnega življenja, v svojem 23. členu se dotika tudi pravičnih pogojev dela.

Beri dalje

Cange the rules!

Tema letošnjega mednarodnega dneva dostojnega dela je spreminjanje pravil (Change the rules).
Tema se osredotoča na nepravičnost globalnega ekonomskega sistema, še vedno ključen problem pomanjkanja demokracije in delavskih pravic na nekaterih območjih na nekaterih območjih. Akcijo spremlja tudi #ChangeTheRules, ki ga lahko uporabite na družbenem omrežju Instagram.

Beri dalje

Lista držav z najslabšimi pogoji za delavce ...

... po ITUC (International Trade Union Corporation) Global Rights Indeksu za leto 2018.
Ali veš, v katerih državah na svetu so razmere za delavce najslabše? ITUC vsako leto naredi seznam. Spodaj so naštete države z najslabšimi delovnimi pogoji, ki so se na seznamu znašle na podlagi podatkov, zbranih od aprila prejšnjega leta do marca leta 2018.

Beri dalje

Šokantni rezultati #prekarnodelo

87 % držav na lestvicu ITUC Global Righst Indeksa za leto 2018 ne spoštuje pravice delavcev do stavkanja!
Šokantni rezultat je nastal na podlai raziskave International Union Trade Corporation; ta je med drugim ugotovila tudi, da so razmere najhujše v Afriki, na Bližnjem Vzhodu in ob Pacifiškem oceanu.

Beri dalje